Nieuws

“Samen voor een eerlijke deal voor werknemers”

“Samen voor een eerlijke deal voor werknemers”

Samen met meer dan 600 afgevaardigden uit gans Europa nam het ABVV deel aan het 15de vierjaarlijkse congres van het Europees Vakverbond van 23 tot 26 mei in Berlijn. Onder de slogan ‘Samen voor een eerlijke deal voor werknemers’ werd gedebatteerd over de sociale toekomst van Europa.

Het congres vierde ook het 50-jarig bestaan van het EVV, dat in 1973 werd opgericht, met het ABVV als stichtend lid. Al 50 jaar strijdt EVV voor een eerlijk Europa met zekere banen, fatsoenlijke lonen, uitstekende openbare diensten, gelijkheid voor iedereen, democratische idealen en sterke werknemersrechten gebaseerd op collectieve onderhandelingen en sociale dialoog.

Crises

Na jaren van besparingen sinds de wereldwijde financieel-economische crisis van 2008, moest Europa door een coronacrisis en nu door een oorlog in Oekraïne.

Prijzen van voedsel, energie en andere basisbehoeften stijgen veel sneller dan lonen, pensioenen en sociale steun, waardoor de ongelijkheid toeneemt. Zelfs met trager stijgende prijzen, zal de levensstandaard op lange termijn dalen als betere lonen en inkomenszekerheid uitblijven. Werknemers, in het bijzonder kwetsbare groepen zoals jongeren, vrouwen, vluchtelingen en migranten, ouderen, zijn hiervan het eerste slachtoffer.

Stappen vooruit

Mede aangespoord het EVV en zijn leden, kwam de Europese Unie met vele miljarden over de brug om de crises het hoofd te bieden. Maar we zijn er nog lang niet.

Het EVV leverde ook een harde strijd om banen en inkomens te beschermen in de nasleep van de pandemie en in de huidige crisis. Zo was er de Europese richtlijn voor toereikende minimumlonen en ter ondersteuning van collectieve onderhandelingen in de hele EU.

Thierry Bodson over het stakingsrecht, dat in verschillende landen onder vuur ligt

Ondanks deze belangrijke maatregelen, zijn de gevolgen van de crises nog niet opgelost en dreigen er nieuwe besparingen aan te komen. We moeten blijven mobiliseren in de strijd voor solidariteit, een economie die werkt, hogere lonen en banen van goede kwaliteit, betere sociale bescherming, sterke collectieve onderhandelingen en sociale dialoog, vakbonds- en werknemersrechten.

Syndicaal actieprogramma

Het is in crisistijden, waarbij de rechten van werknemers onder druk staan, bijzonder belangrijk werk te maken van een eerlijke deal voor werknemers. Dat doen de EVV-leden met een syndicaal actieprogramma met gedetailleerde doelstellingen en acties voor de komende vier jaar. Vakbonden  staan centraal in dit actieprogramma omdat collectieve onderhandelingen en sociale dialoog de meest succesvolle manier zijn voor werkende mensen om een eerlijke en duurzame toekomst vorm te geven voor zichzelf, hun gezin en hun omgeving.

Daarom zet het EVV de komende vier jaar in op:

 • een einde maken aan de crisis van de stijgende levensduurte;
 • strijd tegen nieuwe besparingspolitiek op kap van werknemers;
 • een rechtvaardige transitie die werkt voor werknemers;
 • een eerlijke sociale en economische samenleving;
 • respect voor vrede, veiligheid en duurzaamheid;
 • meer inspraak voor werknemers en vakbonden.

Dit wordt samengevat in het Manifest van Berlijn, een ambitieuze oproep tot actie voor Europese vakbondsleden en anderen die zich inzetten voor een betere levensstandaard, vakbonds- en mensenrechten en respect voor werknemers en hun gemeenschappen.

ABVV-stempel

Heel wat ABVV-eisen zitten al in het actieprogramma, maar we hebben uiteraard ook actief deelgenomen aan het debat. Dit om enkele actuele, maar zeer concrete voorstellen van actie te doen.

ABVV-voorzitter Thierry Bodson nam het woord, over het belang en de verdediging van het stakingsrecht dat in verschillende landen onder druk staat. Zijn tussenkomst werd versterkt door algemeen secretaris Miranda Ulens, die een actualiteitsresolutie over het stakingsrecht verdedigde.

Er waren ook tussenkomsten over een Europese actiedag op 8 maart in het kader van de Internationale Vrouwendag (Mariet Vanderstukken, federaal vrouwenbureau), de versterking van de openbare diensten (Michel Meyer, voorzitter ACOD) en een gezamenlijke campagne tegen extreemrechts en de oproep voor een algemene Europese feestdag op 8 mei door Rohnny Champagne (voorzitter ABVV-Metaal). Frank Moreels, voorzitter van de Europese Transportbond ETF en van de transportcentrale BTB, riep op tot maatregelen tegen sociale dumping.

Algemeen secretaris Miranda Ulens (midden) verdedigde een actualiteitsresolutie over het stakingsrecht

Samen met andere vakbonden diende het ABVV nog twee actualiteitsresoluties in en ondertekende een andere. De drie resoluties werden met grote meerderheid goedgekeurd.

 • Het stakingsrecht is een democratisch en universeel recht.
 • Europese mobilisatie: mobilisatie in kader van de huidige crises die begint in juni met verschillende nationale initiatieven en in het najaar uitmondt in een Europese actiedag.
 • Qatar: bezorgdheid omtrent arbeidsrechten en fundamentele vrijheden in Qatar en de rol van Qatar als voorzitter van de Internationale Arbeidsconferentie (IAO) in Genève.

Stakingsrecht is universeel

Het stakingsrecht is een democratisch recht en onlosmakelijk verbonden met het recht om zich te organiseren en collectief te onderhandelen. Respect voor vakbondsvrijheden en bescherming van vakbondsleden bij collectieve acties zijn fundamentele mensenrechten.

Maar het stakingsrecht wordt in steeds meer landen aangevallen. Het wordt vakbonden onmogelijk gemaakt dit recht uit te oefenen door aanvallen van regeringen, rechtse en extreemrechtse partijen en werkgevers.

Vakbonden moeten onze democratische rechten en vrijheden krachtig verdedigen. Daarom vroegen de leden het EVV dringend werk te maken om:

 • EVV-leden te ondersteunen wiens recht om collectief te onderhandelen en te staken wordt aangevallen;
 • een solidariteitsnetwerk op te zetten om snel steun te verlenen aan vakbonden die worden aangevallen als gevolg van vijandigheid van de werkgever bij collectieve onderhandelingen of sociale conflicten;
 • ondersteuning van EVV-leden bij hun inspanningen om zich te verdedigen tegen aanvallen gericht op het verzwakken van de rol van de toezichthoudende instanties van de IAO in het algemeen, en op collectieve onderhandelingen en het stakingsrecht in het bijzonder.

Europese mobilisatie

Afgelopen jaar zijn er in heel Europa stakingen, betogingen, acties geweest rond de crisis van de stijgende levensduurte.

Het EVV zal zich mobiliseren in de strijd voor solidariteit, voor Europese financiële instrumenten die duurzame groei en werkgelegenheid ondersteunen en voor een economie die concrete resultaten oplevert voor werknemers, voor hogere lonen en kwalitatieve jobs, voor meer sociale bescherming, voor investeringen in openbare diensten van hoge kwaliteit die burgerrechten garanderen, voor sterke collectieve onderhandelingen en voor sociale dialoog, voor de rechten van vakbonden en werknemers, voor meer overheidsinvesteringen in industriële transities, voor een fiscaal beleid dat rechtvaardig en herverdelend is.

Petitie

Het EVV lanceerde een petitie tegen een mogelijke nieuwe besparingspolitiek van de Europese Commissie. Extra bezuinigingen zouden alle werknemers in Europa hard treffen. Bezuinigingen leiden tot meer armoede, meer mensen die hun huis verliezen en meer mensen die geen toegang hebben tot de gezondheidszorg die ze nodig hebben.

Een nieuw economisch en sociaal model moet werknemers centraal stellen. Werknemers hebben échte verandering nodig, geen terugkeer naar het destructieve besparingsbeleid. Sociale dialoog is van cruciaal belang.

Het EVV en zijn leden eisen:

 • Geen terugkeer naar bezuinigingen
 • Investeringen in beter betaalde, duurzame banen die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen
 • Geen overheidssubsidies zonder sociale voorwaarden
 • Een eerlijkere economie voor iedereen

Werknemers verdienen een eerlijker deel van de rijkdom die ze creëren.

Facebooktwitter

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook x

De Nieuwe Werker

FREE
VIEW