Nieuws

Minimumpensioen naar €1.500 netto vanaf 2023

Minimumpensioen naar €1.500 netto vanaf 2023

Het minimumpensioen gaat eindelijk omhoog.

Tegen begin 2024 stijgt het gewaarborgd minimumpensioen voor een alleenstaande naar 1.647 euro bruto (of 1.560 euro netto) per maand. De drempel van 1.500 euro netto zal naar verwachting in mei 2023 worden bereikt. Tussen september 2020 en januari 2024 zal het minimumpensioen met naar schatting 355 euro bruto toenemen. Een belangrijke ABVV-eis wordt gerealiseerd.

Waarom deze stijging?

De verhoging van het minimumpensioen is te wijten aan drie factoren:

 1. Het koninklijk besluit betreffende de verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen van 20 december 2020. De regering heeft besloten het minimumpensioen geleidelijk te verhogen (met in totaal 11%), naast de indexering en de koppeling aan welvaartsvastheid.
 2. De welvaartsvastheid in het kader van de welvaartsenveloppe.
 3. Indexering als gevolg van de overschrijding van de spilindex.

43% van deze stijging kan worden verklaard door de stijging van het minimumpensioen, 41% door de indexering en 16% door de welvaartsvastheid binnen de welvaartsenveloppe.

Een minimum om van te leven

Even terug in de tijd. Op het congres van 2018 nam het ABVV een resolutie aan over een gewaarborgd minimumpensioen van 1.500 euro netto per maand. “Een minimumpensioen van 1.500 euro netto, omdat dat een minimum is om van te leven als je gepensioneerd bent. De uitgaven nemen alleen maar toe met de leeftijd.”

Het federale regeerakkoord van 30 september 2020 bepaalde voorts dat “het minimumpensioen geleidelijk zal worden opgetrokken tot 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan, verminderd in functie van het verschil tussen de loopbaan en 45 jaar, in geval van een onvolledige loopbaan.”

Voor wie?

Zodra een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heeft die in de privésector recht op een gewaarborgd minimumpensioen als hij of zij 2/3de van een volledige loopbaan van 45 jaar (30 jaar dus) heeft gewerkt. Zo zal iemand die kan aantonen 30 jaar te hebben gewerkt – gewerkte of gelijkgestelde periodes – recht hebben op 2/3de van het minimumpensioen van 1.500 euro (of meer, als de loopbaanomstandigheden dat toelaten).

Voor personen die deze 30 jaar niet bereiken, wordt het pensioen gewoon berekend op basis van de tijdens de loopbaan ontvangen inkomsten (inclusief gelijkgestelde periodes), zonder dat een evenredig deel van het minimumpensioen wordt toegepast.

Pensioenkloof v/m

Een doorsnee mannelijke werknemer heeft 44 jaar loopbaan (één jaar = ten minste 208 dagen gewerkt of gelijkgestelde periode) op het moment dat hij met pensioen gaat. Voor vrouwen is dat slechts 39 jaar (ook met 208 dagen per jaar). De meeste vrouwen hebben dus geen recht op het volledige bedrag van het gewaarborgd minimumpensioen.

Erger nog, bijna één vrouw op de drie heeft geen recht op het minimumpensioen omdat zij niet de vereiste 30 jaar loopbaan heeft. Er moeten dus grote inspanningen worden geleverd wat de toegang tot het minimumpensioen betreft. Voor vrouwen en deeltijdse werknemers in het bijzonder.

35 thoughts on “Minimumpensioen naar €1.500 netto vanaf 2023

  1. Wie gehuwd is, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een minimumpensioen aan gezinsbedrag. Momenteel is dat €1.878 bruto voor een volledige loopbaan. Inderdaad, wie minder dan 45 loopbaanjaren op de teller heeft, ontvangt een proportie van dat minimumpensioen (tenzij de eigen pensioenrechten hoger liggen uiteraard).

  2. Als je voordien een minimum invaliditeitsuitkering kreeg, dan was je voor de RISIV ten laste van je invalide partner. Zij ontving een uitkering met gezinslast.
   In ons geval betekent mijn pensioennering dat ons gezinsinkomen met 878 – minus 300 euro per maand daalt. Dat is het verschil tussen nog kunnen rondkomen vergeleken met van de ziekenkas worden gegooid wegens te oud.

 1. Hoe zit het dan inderdaad met gehuwden of samenlevenden, die bvb maar 30 jaar hebben gewerkt en door omstandigheden; ziekte of werkloosheid niet aan de 44 jaar loopbaan komen? Vallen zij dan onder die 2/3de regel van 1500€?
  Dat is ocharme maar 1000€. Men voeten die verhoging van het minimum pensioen naar 1500€????

  1. Wie gehuwd is, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een minimumpensioen aan gezinsbedrag. Momenteel is dat €1.878 bruto voor een volledige loopbaan. Inderdaad, wie minder dan 45 loopbaanjaren op de teller heeft, ontvangt een proportie van dat minimumpensioen (tenzij de eigen pensioenrechten hoger liggen uiteraard).

 2. Blijkbaar zijn er hier leden die denken dat ze recht hebben op een minimum pensioen ook als ze hun ganse leven geen poot hebben uitgestoken? Ik heb 45 jaar gewerkt, nooit gedopt en nooit ziek geweest. Dan meen ik recht te hebben op meer pensioen dan zij die niet eens 45 jaar gewerkt hebben, wat ook de reden mag zijn. Luiaards mogen NIET beloond worden, harde werkers wel.

  1. Invloed op het pensioen
   De grote vraag die mensen zich vervolgens stellen is: hebben deze periodes van arbeidsongeschiktheid invloed op het pensioen?

   Het antwoord is gelukkig in de meeste gevallen ‘nee’. Zowel voor werknemers als zelfstandigen kunnen periodes van arbeidsongeschiktheid als ‘gelijkgestelde periodes’ gezien worden. Voor deze periodes wordt voor de berekening het pensioen een ‘fictief loon’ ingecalculeerd, alsof u dus wel gewoon aan de slag was en sociale bijdragen betaalde. Dit is overigens ook het geval bij zwangerschap. De redenering hierachter is dat u niet dubbel moet gestraft worden voor ziekte of invaliditeit.

   De voorwaarde voor deze gelijkstelling is wel dat u gedurende periodes van arbeidsongeschiktheid een uitkering van een ziekenfonds ontvangt, indien u door een geneesheer voor minstens 66% arbeidsongeschikt verklaard wordt.

   Indien u aan bovenstaande voorwaarden beantwoordt, is er geen gevolg voor het bedrag van uw pensioen, noch voor de datum waarop u met vervroegd pensioen kan gaan.

   Wenst u nog meer informatie of heeft u vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

   Bron: De Tijd – Liantis – Socialsecurity

   05 mei 2022
   Algemene vergadering van Curalia – 24 mei 2022

   Tweekerkenstraat 33
   1000 Brussel
   02/735.80.55
   info@curalia.be

   1. De ‘gelijkgestelde periodes’ zorgen bij pensionering voor een verlies van de gezinslast uitkering van de huwelijkspartner. Die geldelijk compensatie voor de “last” bezorgd door de ouderling is vele malen hoger dan het verschil tussen minimumpensioen en minimum invaliditeit.
    Indien de gelijkgestelde periodes NIET zouden meetellen zouden echte zieken een voordeel krijgen bij pensioenring… en niet zomaar een klein beetje.

   2. De pensioendienst zal het ‘fictief loon’ zodanig incalculeren dat uw echtgenoot het invaliditeitsstatuut ‘met gezinslast’ verliest. Bij een minimum invaliditeitsuitkering is dat niet het geval. Dat scheelt de hardwerkende belastingbetaler miljoenen van het moment dat de invalide op pensioenleeftijd van de ziekenkas word gegooid. Aan de index van April verliest mijn vrouw 30.90 euro per dag. Indien zij zoals haar echtgenoot in de plaats daarvan het statuut ‘alleenstande of daarmee gelijk gesteld’ zou verkrijgen, zouden we stinkend rijk worden.
    Inmiddels verblijft zij tot uw dienst, in hoedanigheid van samenwonend met een alleenstaande.

  2. Ik heb ook mijn hele leven hard gewerkt ben met pensioen 45 jaar opzitten nooit ziek geweest amper gestempel met meteen andere werk gevonden en dan zeggen ze op het werk dat ik recht heb op mijn pensioen en ik nog niet meer werken de dag nadien kom ik vertrekken op mijn werk ik nog niet meer blijven werken tot mijn 65 jaar dus weet ik omslagen.Je ben maar een mummer dat kwam hart aan voor mij.

   1. Je mag vanaf de eerste dag van het jaar dat je 65 word onbeperkt bijverdienen.
    Dat heb ik als invalide nooit gemogen (op twee heel korte periodes na). Tijdens mijn pensioen ben ik dat echter verplicht wil ik toch nog kunnen rondkomen. Ons gezinsinkomen daalt fors doordat mijn invalide echtgenoot vanaf dan word beschouwd als samenwoonde in plaats van als gerechtigde met gezinslast.
    Op je 65 word je onherroepelijk van de ziekenkas gegooid. Werkgevers daarentegen kunnen beslissen je in dienst te houden. Je hebt wellicht slecht werk geleverd indien ze dat niet doen.

  3. Niet alle jobs dragen bij aan het maatschappelijk welzijn. De arme senioren een voetje lappen zou bijvoorbeeld m.i geen rechten op pensioen mogen openen, zwijg stil op het uitsteken van een poot.

  4. Dus als je zwaar ziek wordt kanker hersentumor hartziekten enz… krijgt, of een zwaar ongeval waardoor je niet meer kunt werken ,ben je een luiaard. En heb je geen recht op een deftig pensioen. Jij hebt veel geluk gehad dat jou gezondheid het toeliet om te werken. Veel mensen hebben dat niet.

 3. ik vind dit super en iedereen heeft recht om waardig te kunnen leven.
  toch wil ik even laten weten : ik ben alleenstaande, 45 jaar gewerkt en tot mijn 65 jaar
  Momenteel heb ik 1804 bruto en hou er 1554 netto aan over. Dat zou dan netto minder zijn dan iemand die 1647 bruto en netto 1560 zou ontvangen. Mijn bruto bedrag is te hoog om voor een sociaal tarief in aanmerking te komen.
  Tenzij ik iets heb gemist, is dit eerlijk?

 4. Wat met een gemengde loopbaan voor een vrouw die als meewerkende echtgenote 30 jaar hard heeft gewerkt en de laatste 15 jaar heeft gewerkt als werknemer/ bediende?

  1. Dan heb jij veel geluk gehad dat jij op 45 jaar nog nie eens ziek of operatie gehad hebt.
   Je moet niet iedereen over de zelfde schreef trekken hey er zijn ook mensen die willelen werkend gaan maar niet kunnen .

 5. Wat met iemand die na 45 jaar werken een kleine 1600 euro netto heeft, blijft die hetzelfde pensioen trekken of gaat dit evenredig mee omhoog?

  1. Mijn ervaring is dat indien je pensioen ook maar een paar centjes hoger is, of zelfs minder dan het genoemde bedrag, dat hoger is dan het ziekenkas grensbedrag waarbij je echtgenoot je ten laste kan hebben wegens je minimum invaliditeitsuitkering (gelijkgesteld met het bestaansminimum omdat je minder dan één jaar hebt kunnen werken).
   Het lijkt erop dat dit grensbedrag enkel afhankelijk blijft van de gezondheidsindex, terwijl de pensioenhervorming net genoeg stijgt om het statuut van je echtgenoot te reduceren van het meest voordelige naar geen sjiek meer waard. Tel in ons geval een verlies van ongeveer 500 euro. Het feit dat mijn vrouw dan geen inhouding voor pensioen meer moet betalen, en het feit dat ik sowieso nooit belastingen heb mogen betalen daarbij in rekening gebracht.

  2. Ik mocht na 43 jaar op prepensioen. Dat werd me ongevraagd door de pensioendienst op de mouw gespeld. Dat scheelde slechts 40 maandelijkse gelden voor het eerste bijkomend jaar dat ik bleef weigeren me daaraan te laten vangen. Mijn minimumpesioen was sowieso hoger dan de minimum invaliditeitsuitkering die wel in aanmerking komt voor een statuut van ‘met gezinslast’ mijns echtgenote… en waarvan we wel nog konden leven.

   Het grensbedrag voor invaliditeit ‘met gezinslast’ voor volgend jaar heb ik nog nergens teruggevonden…. maar het ziet ernaar uit dat dit de gezondheidsindex zal volgen (niet de genoemde 11% op de pensioenen)
   Ze gaan ons dik ligge hebbe.

 6. Invloed op het pensioen
  De grote vraag die mensen zich vervolgens stellen is: hebben deze periodes van arbeidsongeschiktheid invloed op het pensioen?

  Het antwoord is gelukkig in de meeste gevallen ‘nee’. Zowel voor werknemers als zelfstandigen kunnen periodes van arbeidsongeschiktheid als ‘gelijkgestelde periodes’ gezien worden. Voor deze periodes wordt voor de berekening het pensioen een ‘fictief loon’ ingecalculeerd, alsof u dus wel gewoon aan de slag was en sociale bijdragen betaalde. Dit is overigens ook het geval bij zwangerschap. De redenering hierachter is dat u niet dubbel moet gestraft worden voor ziekte of invaliditeit.

  De voorwaarde voor deze gelijkstelling is wel dat u gedurende periodes van arbeidsongeschiktheid een uitkering van een ziekenfonds ontvangt, indien u door een geneesheer voor minstens 66% arbeidsongeschikt verklaard wordt.

  Indien u aan bovenstaande voorwaarden beantwoordt, is er geen gevolg voor het bedrag van uw pensioen, noch voor de datum waarop u met vervroegd pensioen kan gaan.

  Wenst u nog meer informatie of heeft u vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

  Bron: De Tijd – Liantis –
  05 mei 2022

 7. Ik vind dat men indien men getrouwd is recht heeft op het pensioen waarvoor je gewerkt hebt ,al die jaren. Nu moet je een keuze maken wie van de 2 zijn volledig pensioen behoudt en de andere moet inleveren als ja in de privé gewerkt hebt. Wie aan de staat heeft gewerkt moet dit niet. Ook niet eerlijk .Geef iedereen waar hij recht op heeft , wel u heel leven werken en afdragen maar dan niet alles krijgen, een schande is het.

 8. Beste

  Wat zal geburen met vluchtelingen die hebben Belgische nationaliteit en ze kunnen niet loopbaan van 30, 40 of 45 jaar in België bereiken?
  Is er mogelijk een manier vinden dat hun
  pension paar procenten verhoogt worden?

  Als we praten over minimum pension ik zie daar alle mensen die konden niet 30 of meer jaren werken door verschrikkelijke omstandigheden, ziektes en cetera en cetera.
  Zal door deze berekening van minimum pensioenen discriminatie zijn of worden rechten uitgevoerd en gerespecteerd alleen voor mensen die hebben 30, 40 of meer jaren gewerkt.

  Sunita

  1. De jaren die de vluchteling in hen buitenland heeft opgebouwd tellen in principe mee. De pensioendienst gaat dit echter niet voor alle landen opvragen… zelfs niet bij landen die inmiddels lid zijn van de EU.
   Bij twijfel kan je de pensioendienst vragen of ze ooit een antwoord hebben gekregen van het betreffende land…. en of dat in een meer verstaanbare taal was dan de hunne.

  2. Ziektes kunnen uw pensioen in dermate verhogen dat uw echtgenoot het statuut ‘met gezinslast’ verliest.
   In dat geval kan uw gezin ook niet verhuizen naar goedkoper oorden, een recht dat u als alleenstaande gepensioneerde (wegens een te rijke echtgenoot) wel hebt.

 9. Beste

  Wat zal geburen met vluchtelingen die hebben Belgische nationaliteit en ze kunnen niet loopbaan van 30, 40 of 45 jaar in België bereiken?
  Is er mogelijk een manier vinden dat hun
  pension paar procenten verhoogt worden?

  Als we praten over minimum pension ik zie daar alle mensen die konden niet 30 of meer jaren werken door verschrikkelijke omstandigheden, ziektes en cetera en cetera.
  Zal door deze berekening van minimum pensioenen discriminatie zijn of worden rechten uitgevoerd en gerespecteerd alleen voor mensen die hebben 30, 40 of meer jaren gewerkt.

  Sunita

  1. If you do not provide proof of those 20 years in Romania, the pensioendienst wil likely not take them into account at a minimum Belgian rate.

   Cu plăcerea,
   și mulțumesc

 10. Heb 42 jaar gewerkt , 30 jaar in Belgie en 12 jaar in Buitenland
  Pensioen : 1043 euro (971 Belgie + 72 Buitenland)
  Helaas voor mij geen minimum pensioen want ik ben gehuwd en mijn vrouw werkt nog .
  Gehuwden worden niet gelijk behandeld als alleenstaanden. Dat minimum pensioen is niet voor elke hardwerkende mens.

 11. Beste,ik mag volgend jaar op pensioen,gewerkt vanaf 1980 tot nu nog steeds,waarvan bijna 17 jaar zelfstandig(1987 tot 2003)echter de moeder van mijn kinderen zou slechts recht hebben op minder dan 400€/maand gezien ze niet was ingeschreven tijdens zelfstandige bezigheid..ikzelf zou rond de 1500€ ontvangen…weet iemand hoe het zit met dat probleem en hoe het kan angepakt worden???

 12. Beperk de hoogste pensioenen van ambtenaren. Het verschil met medewerkers wordt steeds groter door indexaanpassing. Bij hogere levensduurte pas je beter voor iedereen en vast bedrag toe in plaats van het verschil nog verder te laten oplopen. Of eten de dikste pensioenen meer patatten en moeten zij het warmer stoken?

 13. Op 33 jarige leeftijd werd ik slachtoffer van een verkeersongeval. Gevolg één week coma tussen leven en dood. Dan een revalidatie van meer dan een jaar. Daarna ontslagen wegens contactbreuk ! Ik kon als verpleegkundige mijn contract niet meer nakomen was de verklaring. Dus ik had dit mezelf aangedaan!! Daarna heb ik hetzelfde werk terug gedaan maar steeds onder interim contract afwisselend met tijden van werkloosheid. Op 55 jarige leeftijd werd ik van dag op dag ontslagen omdat men anders de derde loonsverhoging van netto €250/maand moest uitbetalen. De directeur vertelde me dat dit hen teveel kostte en dus werden alle 55+ ontslagen als mogelijk. Dan probeerde ik een omschakeling via VDAB , dit werd een fiasco omdat volgens insiders ouderen geen goede investering meer waren voor de toekomst en teveel kosten. Het bureaucratisch systeem was moordend, frustratie voelbaar alom. Ik kreeg geen verdere begeleiding meer, elke week stuurt nu een computer enkele vacatures door die soms kant nog wal raken vergeleken met mijn opleidingen , ongelofelijk! Ik kon geen baan meer vinden en ben ten einde raad maar werkloos gebleven. Mijn vraag is nu wat dit inhoud voor de berekening van mijn (minimum)pensioen

 14. Nou mijn man heeft 42 jaar gewerkt en 6 maanden helaas door kanker met uitzaaiingen binnen 10 maanden overleden 64 jaar geworden en wat krijg ik dan van het pensioen waar hij 42 jaar voor gewerkt heeft bij de zelfde werknemer.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook x

De Nieuwe Werker

FREE
VIEW