Nieuws

IAO: terugblik op de Internationale Arbeidsconferentie

IAO: terugblik op de Internationale Arbeidsconferentie

We blikken terug op de 110de Internationale Arbeidsconferentie. ABVV-voorzitter Thierry Bodson was aanwezig en waarschuwde het internationale publiek voor de aanvallen op syndicale vrijheden, in ons land en elders.

Van 27 mei tot 11 juni vond in Genève de 110de Internationale Arbeidsconferentie plaats. 4.000 vertegenwoordigers van regeringen, werknemers en werkgevers uit 178 landen namen deel. Ook een ABVV-delegatie was ter plaatse.

Wat is de IAO?

De Internationale Arbeidsorganisatie is het enige tripartiet orgaan van de Verenigde Naties. Regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn erin vertegenwoordigd, uit de 187 lidstaten.

De belangrijkste doelstellingen zijn de bevordering van de rechten op het werk, het scheppen van fatsoenlijke banen, promotie van sociale dialoog en de uitbouw van sociale bescherming.

Hoe doe je dit? Door internationale normen vast te stellen, beleid te ontwikkelen en programma’s op te zetten ter bevordering van fatsoenlijk werk voor iedereen, overal ter wereld. De jaarlijkse conferentie in Genève bepaalt de richting van dit zogenaamd internationaal parlement van de werkwereld. Regeringen doen er geregeld toezeggingen om de arbeidsomstandigheden in hun land te verbeteren.

Belgisch engagement

Dit jaar verbond België zich ertoe de arbeidsomstandigheden van drie categorieën werknemers te verbeteren: stagiaires, huishoudelijk personeel en zorgpersoneel.

Voor stagiaires zijn een proactief antidiscriminatiebeleid en betere verloning belangrijk. Voor zorgpersoneel wil de regering het personeelstekort aanpakken door te investeren in het zorgsysteem en de werkomstandigheden te verbeteren. Ook moet werk worden gemaakt van de waardige behandeling van huishoudelijk personeel.

Vakbondsvrijheden

Tijdens de debatten weigerden werkgeversorganisaties een verband te leggen tussen de verbetering van de werkomstandigheden en de vrijheid van collectief onderhandelen.

ABVV-voorzitter Thierry Bodson brengt een waarschuwing naar de IAO

ABVV-voorzitter Thierry Bodson focuste op de verdediging van vakbondsvrijheden en het stakingsrecht in België en de rest van de wereld. “De internationale arbeidsnormen moeten worden nageleefd en gecontroleerd. Op het terrein is de situatie alarmerend. Wij maken ons zorgen over de ontwikkelingen in landen die zogezegd een voorbeeldfunctie vervullen. In België hebben we een ernstige verslechtering gezien van de vakbondsvrijheden. Wij waarschuwen de IAO, en zullen dat blijven doen.”

Veiligheid en gezondheid

Alle IAO-lidstaten hebben zich ertoe verbonden de ‘Fundamentele principes en werknemersrechten’ te respecteren en te bevorderen. Dit geldt ongeacht of zij de verdragen in kwestie al dan niet hebben geratificeerd. Tot nu toe zijn er acht van deze fundamentele IAO-conventies, die betrekking hebben op de volgende thema’s: vakbondsvrijheden, het recht op collectieve onderhandelingen, het verbod op dwangarbeid, de afschaffing van kinderarbeid en gelijke kansen en gelijke behandeling.

Op deze 110de conferentie namen de afgevaardigden een resolutie aan om het thema van een veilige en gezonde werkomgeving toe te voegen aan de fundamentele normen. Dit impliceert een frequentere rapportage- en controlecyclus door de IAO en een grotere aandacht van haar toezichthoudende instanties. In de praktijk oefent zij ook druk uit op landen die deze beginselen in internationale handelsverdragen niet naleven.

Voor een betere toekomst

De 110de Internationale Arbeidsconferentie “eindigde met een reeks opmerkelijke resultaten”, aldus IAO-directeur-generaal Guy Ryder.

“Hoewel het beeld somber is en de vooruitzichten onzeker, mogen wij onze visie op een betere toekomst van de werkwereld niet uit het oog verliezen. De hoop en dromen van miljoenen mensen hangen van ons af. We kunnen hen niet in de steek laten. Samen moeten we onze belofte van een betere, rechtvaardigere en meer inclusieve toekomst voor iedereen waarmaken.”

Strijd tegen sociale dumping

Eén van de belangrijkste uitdagingen bij het verbeteren van de werkomstandigheden voor werknemers wereldwijd is de bestrijding van de plaag van sociale dumping. Het feit dat een land er niet in slaagt fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te bieden, vormt een belemmering voor andere landen die het lot van hun werknemers wensen te verbeteren. Er moeten dus ook inspanningen worden geleverd op internationaal niveau en niet alleen op nationaal niveau, om oneerlijke concurrentie te bannen. De economie is dermate geglobaliseerd dat het nodig is om de werkvoorwaarden van iedereen – over de landsgrenzen heen – te verbeteren.

© Foto Crozet Pouteau Albouy – ILO

Facebooktwitter

One thought on “IAO: terugblik op de Internationale Arbeidsconferentie

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook x

De Nieuwe Werker

FREE
VIEW