Nieuws

Caroline Copers op 1 mei: Sombere context, strijdbare boodschap

Caroline Copers op 1 mei: Sombere context, strijdbare boodschap

Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, sprak op 1 mei in Antwerpen. We delen haar toespraak hier.

// een bijdrage van Vlaams ABVV

Kameraden, beste vrienden,

Hoe geweldig is dit, opnieuw fysiek samenkomen op ONZE Dag van de Arbeid, om aan jullie onze 1 mei-boodschap te geven, om samen op te stappen naar de Grote Markt en deel te nemen aan de verschillende activiteiten op deze feestdag.

Ik ben blij jullie allemaal terug te zien. Ook al is de economische en politieke context somber, ik wil jullie vandaag een strijdbare boodschap brengen. Maar eerst wil ik hier ook onze solidariteit benadrukken met het Oekraïense volk. Wie van ons had gedacht opnieuw een oorlog in Europa te zullen meemaken? Het zijn alweer de werknemers, de burgers, die de dupe zijn van het oorlogsgeweld. Na de coronacrisis en aansluitend de stijgende energieprijzen heeft de Oekraïense crisis de malaise in een stroomversnelling gebracht…

En dus draait vandaag alles rond de koopkracht van de mensen. Het leven wordt almaar duurder, de energieprijzen zijn onhoudbaar gestegen,

Dankzij de socialisten in de federale regering werden er al een reeks maatregelen genomen om de mensen te helpen, zoals de vermindering van de btw op gas en elektriciteit van 21% naar 6%, een tijdelijke maatregel waarvan de socialisten vandaag al eisen dat deze structureel wordt. Terecht. Maar onvoldoende.

“Belgische bedrijven tekenen recordwinsten op”

Heel wat bedrijven maken grote winsten. Dat zegt niet alleen het ABVV vandaag, dat zegt de Gouverneur van de Nationale Bank: de bedrijven hebben grote winstmarges en de winsten zijn veel meer gestegen dan in de buurlanden!

Vandaag echter weigeren de werkgevers om de vervoerskosten van de werknemers te verhogen, zowel voor het woon-werkverkeer met wagen of openbaar vervoer, als voor al die mensen die hun eigen wagen nodig hebben om hun job te kunnen doen, zoals in de dienstenchequesector waar de verplaatsingen van de ene naar de andere klant met eigen vervoer moet gebeuren.

Ook de enveloppe die de federale regering hiervoor voorzag, namelijk 30 miljoen euro, is ruim onvoldoende. De prijzen voor diesel en benzine zijn op een jaar tijd met meer dan 30% gestegen!

We horen steeds meer verhalen van werknemers die het gebruik van de eigen wagen om te gaan werken niet meer kunnen betalen, of van werknemers die op het werk blijven slapen om te besparen op de brandstofkosten van wagen en thuisverwarming.

Het overleg met de werkgevers hierover is deze week mislukt. Wel eisen de werkgevers extra middelen van de federale regering om iets te doen aan de energiekosten van de bedrijven. Kameraden, dit is lachen met de mensen. Erger, dit is de mensen uitlachen.

“Handen af van onze index”

Wie denkt aan koopkracht denkt aan de automatische indexering van onze lonen. Zonder de index, die slechts gedeeltelijk de stijgende prijzen compenseert, zou onze levensstandaard er op één jaar met 10% op achteruit gegaan zijn. Aan de werkgevers en de regering zeggen wij duidelijk en luid, en in vijf woorden: Handen af van onze index!

We zullen niet aanvaarden dat er aan onze index gesleuteld wordt: niet aan de berekening, niet aan de indexering lonen en zeker niet aan de indexering van onze sociale uitkeringen.

Kameraden, wie denkt aan koopkracht denkt aan loononderhandelingen en aan een volgend interprofessioneel akkoord. Wij eisen vrije onderhandelingen. Vandaag worden de onderhandelingen ingeperkt door de loonnormwet die in feite een loonmatigingswet is. Met een loonnorm van 0,4% kan niemand de stijging van brandstofkosten met 30% aan! Zonder een wijziging van de loonnormwet zal er de volgende keer geen 0,4% maar 0,00000% marge zijn om te onderhandelen. De CEO’s van de Belgische topbedrijven liggen niet wakker van een loonnorm: zij kregen gemiddeld 14% opslag in plaats van 0,4%.

“Wij maken een vuist”

We hebben op 22 april hier in Antwerpen met 10.000 mensen laten zien dat koopkracht een levensbelangrijk thema is voor het ABVV. Welnu, op 13 mei zullen we opnieuw een vuist maken, deze keer in West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams Brabant én in sectoren en bedrijven. Als opstap naar wat een historische betoging moet worden in gemeenschappelijk vakbondsfront, op 20 juni in Brussel.

We hernemen vandaag dan ook onze eis: weg met deze loonnormwet, vrije onderhandelingen NU, en minimum uurlonen van 14 euro!

Kameraden, in Vlaanderen kan het nog erger.

Vanaf 2023 wordt voor wie langer dan twee jaar werkloos is de verplichte gemeenschapsdienst ingevoerd. Een rechtse trofee uit het Vlaams regeerakkoord waar geen enkele langdurig werkloze beter zal van worden. Liever dan de echte oorzaak van de knelpuntberoepen, namelijk de slechte loon- & arbeidsvoorwaarden aan te pakken, besluit Vlaanderen de werklozen te pesten met verplicht gratis werken.

Het ABVV heeft zich al eerder publiek verzet tegen deze maatregel. De grens met dwangarbeid is flinterdun, mensen worden in een voor-wat-hoort-wat fetisj geduwd, gestigmatiseerd en dit zonder perspectief op een uiteindelijke job.

“Vlaanderen zou beter de werkgevers verplichten om werklozen aan te werven”

Vlaanderen zou beter de werkgevers verplichten, kameraden. Verplichten om werklozen aan te werven. Werklozen die veel inspanningen doen en keer op keer tegen een muur aanlopen. Verplichten om te investeren in kwetsbare mensen.

Op het Statutair congres van het Vlaams ABVV van 6 mei zullen wij onze campagne tegen de verplichte gemeenschapsdienst officieel in gang trappen!

Kameraden, ook in Vlaanderen zouden koopkrachtmaatregelen kunnen genomen worden. Door tussen te komen in de energiefacturen van de gezinnen, of door de besparingen op de kinderbijslag terug te schroeven. Onze Vlaamse regering komt niet tussen en bespaart extra. Dàt zijn niet onze politieke keuzes. De kinderarmoede is in Vlaanderen nog nooit zo groot geweest. Niet uitgegeven budget voor sociale woningen wordt liever aan de privésector overgeheveld.

We hebben procedures gestart voor het Grondwettelijk Hof tegen de ongelijke behandeling van nieuwkomers in onze regio. Wij zullen dit soort foute rechtse politieke keuzes blijven aanklagen en bevechten.

Kameraden, het ABVV, dat zijn wij allemaal. Wij hebben elkaar nodig, ook in de syndicale strijd die we op alle niveaus voeren. Al teveel syndicalisten werden de laatste tijd vervolgd en veroordeeld. Neen, ik heb het niet over Colombia, ik heb het over België! Onze eigen voorzitter van het ABVV Antwerpen, Bruno. Onze federale voorzitter Thierry samen met 16 andere militanten. Een ACOD-militant in Wallonië …

Zonder syndicale strijd is er geen sociale vooruitgang, kameraden. Syndicalisten zijn geen criminelen en syndicale actie hoort niet thuis in het Strafwetboek.

Door actie zullen we het belémmeren van actie moeten bestrijden! Allemaal samen! Samen met alle andere sociale organisaties die doorheen sociale actie hun eisen proberen te realiseren. Zij zijn onze bondgenoten.

“Extreemrechts probeert onze eisen te kapen”

Kameraden, ik rond af in alle ernst.

Overal in Europa en in ons land steekt extreemrechts meer en meer de kop op. Erger nog: extreemrechts probeert onze syndicale eisen te kapen.

Kameraden, let goed op! Wat ze hier zeggen houden ze in Europa tegen. In Europa stemt Vlaams Belang tegen minimumlonen. In Europa stemt VB tegen hogere pensioenen. In Europa stemt VB tegen de vakbonden. En vergis jullie niet: dat doen ze hier ook!

Als ABVV zullen wij extreemrechts blijven bestrijden en ontmaskeren. Onze leden mogen zich niet laten leiden door deze rattenvangers van Hamelen die zich voordoen als hun belangenverdedigers. Dit is onze grootste uitdaging richting verkiezingen in 2024 en het ABVV is voorbereid en zal er staan.

Daarom ook dat het ABVV de eis steunt om van 8 mei opnieuw een officiële feestdag te maken. Op 8 mei 1945 werd nazi-Duitsland definitief verslagen. Wij maar ook de jongere generaties mogen nooit vergeten welke gruwelen kunnen voortvloeien uit het fascisme en doorgedreven nationalisme.

Op 8 mei maken wij als ABVV in Breendonk mee een vuist tegen extreemrechts en voor de versterking van de democratie. Daarom ook is het belangrijk dat het ABVV investeert in onze jongeren, om hen mee te nemen in ons maatschappelijk project en onze democratische en solidaire waarden.

Kameraden, laat ons samen waakzaam en gemobiliseerd zijn!

Leve 1 mei!

Leve het ABVV!

Facebooktwitter

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook x

De Nieuwe Werker

FREE
VIEW