Nieuws

Jawel, jongeren hebben ook recht op vakantie

Jawel, jongeren hebben ook recht op vakantie

Wat is jeugdvakantie?

Jeugdvakantie is een aanvulling op het onvolledig recht op normale, wettelijke vakantie.

Wie heeft er recht op?

De jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en ten minste één maand werkt als loontrekkende gedurende het jaar waarin hij/zij zijn/haar studies of opleiding heeft beëindigd, kan het jaar daarop jeugdvakantie opnemen. De jongere heeft immers nog geen volledig recht op vakantie omdat hij of zij geen volledig jaar gewerkt heeft. Vakantie wordt steeds berekend op de prestaties van het voorgaande jaar.

Berekening?

Iemand die het hele jaar heeft gewerkt, heeft het volgende jaar recht op vier weken vakantie met behoud van loon. Als je zes maanden hebt gewerkt, hebt je slechts recht op twee weken betaalde vakantie.

Voor betaalde vakantiedagen wordt vakantiegeld betaald. Voor een bediende gebeurt de betaling door de werkgever; voor een arbeider door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of door een vakantiekas.

De jeugdvakantieregeling bepaalt dat de jonge werknemer, naast het onvolledige aantal betaalde vakantiedagen, een jeugdvakantie kan opnemen (zodat de totale vakantieperiode vier weken kan bedragen). Voor de jeugdvakantiedagen kan een jeugdvakantie-uitkering worden betaald ten laste van de werkloosheidsverzekering.

Hoe hoog is het bedrag?

De jeudvakantie-uitkering bedraagt 65% van het brutoloon van de jongere tijdens de eerste maand waarin de jeugdvakantie wordt genomen en is begrensd tot 2.369,64 euro per maand.

Het maximumbedrag is dus 59,24 euro, berekend volgens het zesdagenstelsel. Op dit bedrag wordt een roerende voorheffing van 10,09% ingehouden.

Wanneer kan je jeugdvakantie opnemen?

Jeugdvakantie kan opgenomen worden op voorwaarde dat je bent tewerkgesteld als loontrekkende en nadat de gewone betaalde vakantiedagen (berekend op basis van de prestaties in het voorafgaande jaar) zijn uitgeput. Je bepaalt de jeugdvakantiedagen op dezelfde manier als gewone vakantiedagen, namelijk in onderling akkoord met de werkgever. Jeugdvakantie kan in één of meerdere keren worden genomen per volledige of per halve dag. De jongere is niet verplicht deze jeugdvakantiedagen op te nemen.

Hoe kun je deze uitkering krijgen?

Op het einde van de eerste maand met jeugdvakantie, moet de jongere bij zijn vakbond een aanvraag indienen. De werkgever moet ook een elektronische aangifte indienen en bezorgt de jongere een afgedrukte versie van deze verklaring.

En wat is Europees verlof?

Dit is een Europees systeem dat recht geeft op betaald verlof vanaf het eerste jaar dat je  werkt of weer aan de slag gaat na een periode van inactiviteit. Je moet echter minimaal drie maanden (90 kalenderdagen) gewerkt hebben voor je van dit recht kunt genieten. Dit recht blijft in verhouding tot de prestaties. Dit betekent dat je na drie maanden werken recht hebt op één week, na zes maanden op twee weken, enzovoort.

Opgelet! Het Europees betaald verlof is in feite slechts een voorschot dat zal worden ingehouden op het dubbel loon van het volgende jaar. Om ervan te kunnen genieten, moet de betrokkene contact opnemen met zijn of haar werkgever.

Facebooktwitter

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook x

De Nieuwe Werker

FREE
VIEW