Nieuws

Ziek kind? Zieke naaste? Denk aan verlof voor medische bijstand

Ziek kind? Zieke naaste? Denk aan verlof voor medische bijstand

Heb je nood aan een pauze om voor een ernstig zieke dierbare te zorgen? Dat kan met het verlof voor medische bijstand. Dit is een thematisch verlof, een tijdelijke loopbaanonderbreking, volledig of gedeeltelijk. Forfaitaire RVA-uitkeringen zijn voorzien voor deze periodes van onderbreking.

We wijzen erop dat het hier niet gaat om zogenaamd “tijdskrediet met motief” om voor een ziek gezins- of familielid te zorgen. Beide stelsels hebben hetzelfde doel. Maar de voorwaarden zijn verschillend, wat betreft de duur, de toegangsvoorwaarden of de personeelsbezetting bij de werkgever.

Omstandigheidsverlof of ‘klein verlet’, hoe zat het weer?

Het systeem dat we hier bespreken is vooral bedoeld voor de dringende nood om afwezig te zijn van het werk om voor een gezinslid te zorgen. Het mag ook niet worden verward met zorgverlof of palliatief zorgverlof.

Wanneer is medisch verlof van toepassing?

Je kan dit verlof opnemen als een gezinslid lijdt aan een ‘ernstige ziekte’. De behandelende arts die bij de aanvraag betrokken zal zijn, beoordeelt de ernst van de ziekte.

De zieke moet lid zijn van jouw gezin of familie. Dit betekent:

  • alle mensen die (officieel) onder hetzelfde dak wonen als jij;
  • bloedverwanten tot in de tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen);
  • aanverwanten (‘aangetrouwden’) tot in de eerste graad (ouders van de echtgenoot/echtgenoten van ouders/stiefkinderen). Merk op dat dit in sommige gevallen alleen het huwelijk in strikte zin omvat. In andere gevallen is ook wettelijke samenwoning geldig. Meer details vind je op de website van de RVA.

Voor welke onderbreking?

Er zijn drie vormen van onderbreking in deze context:

  • volledige onderbreking
  • gedeeltelijke onderbreking halftijds
  • gedeeltelijke onderbreking 1/5

Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

De werkgever moet ten minste 7 dagen vóór de datum waarop het verlof ingaat, schriftelijk in kennis worden gesteld. Een uitzondering geldt wanneer de ziekenhuisopname van het kind niet te voorzien is. De werkgever kan het verlof om operationele redenen met 7 dagen uitstellen.

Is verlof voor medische bijstand een recht?

In de privésector is het een recht. Je werkgever kan de aanvraag niet weigeren, zolang de behandelende arts het nodige attest voorlegt en je aan alle voorwaarden voldoet.

Uitzonderingen: werk je in een onderneming met minder dan 10 werknemers, dan is de gedeeltelijke onderbreking van 1/2 tijd of 1/5 geen recht. Dan heb je dus de toestemming van je werkgever nodig.

In privébedrijven met 50 werknemers of minder kan de werkgever om organisatorische redenen weigeren werknemers die reeds 6 maanden volledig of 12 maanden gedeeltelijk verlof hebben genoten, van dit recht gebruik te laten maken. Behalve indien je verlof aanvraagt voor medische bijstand voor een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is omwille van een zware ziekte of voor het één van je kinderen tot 16 jaar die jij uitsluitend en effectief ten laste hebt, mag de werkgever dit niet weigeren.

Hoe lang kun je verlof nemen?

  • Volledige onderbreking

Je kan je werk volledig onderbreken met periodes van 1 tot 3 maanden. Perioden van volledige onderbreking binnen dit kader kunnen – al dan niet aansluitend – worden verlengd tot maximum 12 maanden.

Voor alleenstaande werknemers die medische bijstand verlenen aan hun kind tot 16 jaar (waarvoor zij als enige verantwoordelijk zijn), bedraagt de duur van de volledige onderbreking maximum 24 maanden.

Flexibiliteit van de volledige onderbreking: de werknemer heeft de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden het verlof voor medische bijstand voltijds op te nemen, met instemming van de werkgever, in perioden die korter zijn dan de minimumduur van een maand (1, 2 of 3 weken).

  • Gedeeltelijke onderbreking

Je kan een 1/5 of 1/2 onderbreking inlassen voor perioden van 1 tot 3 maanden, die al dan niet aansluitend verlengd kunnen worden tot 24 maanden. In dezelfde geest als hierboven het geval is, kunnen alleenstaande ouders die verlof willen opnemen om voor een (ernstig ziek) kind onder de 16 jaar te zorgen, hun verlof verlengen tot maximaal 48 maanden.

Volledige en gedeeltelijke onderbrekingen zijn niet cumuleerbaar. We wijzen erop dat de in dit verband genomen onderbrekingsperioden niet ‘meetellen’ bij de berekening van de maximale duur van het tijdskrediet tijdens de loopbaan.

Als de persoon voor wie je zorgt tijdens dit verlof komt te overlijden, kan je de lopende onderbreking voortzetten tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum. In dit geval hoef je geen formaliteiten te vervullen bij de RVA. Als je eerder weer aan het werk wilt, moet je daarvoor toestemming krijgen van je werkgever en de RVA op de hoogte brengen.

Meer informatie vind je op de website van de RVA

Facebooktwitter

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook x

De Nieuwe Werker

FREE
VIEW