Nieuws

Inbeslagname van salaris of vervangingsinkomen: hoeveel mag men afhouden?

Inbeslagname van salaris of vervangingsinkomen: hoeveel mag men afhouden?

Als u schulden hebt of een onbetaald krediet, kan het gebeuren dat een deel van uw inkomen in beslag wordt genomen. Dit staat bekend als een toewijzing of beslag (cessie) op het loon of vervangingsinkomen. Maar hoeveel mag er in beslag worden genomen?

Een van de sociale maatregelen die tijdens de coronacrisis werden genomen, was de verhoging van de ‘niet-beslagbare gedeelten’ van het persoonlijk inkomen. Deze maatregel is niet verlengd. Sinds 1 oktober worden de bedragen weer geïndexeerd op 1 januari 2021. Dus wat kan er vanaf dan in beslag worden genomen van uw salaris of vervangingsinkomen?

Ik werk. Hoeveel kan men in beslag nemen van mijn salaris?

De FOD Werkgelegenheid geeft aan dat de berekening van het in beslag te nemen of over te dragen deel gebaseerd is op het nettoloon van de werknemer, d.w.z. na aftrek van de sociale bijdragen, de bedrijfsvoorheffing en de eventuele inhoudingen die bedoeld zijn om een aanvullend sociaal voordeel te waarborgen (bijvoorbeeld: groepsverzekering).

Voor beroepsinkomsten beperkt de wet de inbeslagname volgens 5 inkomensschijven:

– tot 1.149€: niets;

– op de schijf van 1.149,01€ tot 1.235€: 20%*, d.w.z. maximum 17,20€;

– op de schijf van 1.235,01€ tot 1.362€: 30%*, d.w.z. maximum 38,10€;

– op de schijf van 1.362,01€ tot 1.490€: 40%*, d.w.z. maximum 51,20€;

– boven 1.490€ euro: 100% van het nettobedrag boven dit bedrag.

*van het verschil tussen deze twee bedragen

Let op! Het bedrag van elke schijf moet worden samengeteld om te komen tot het totale bedrag dat volgens het inkomen in beslag kan worden genomen.

Bijvoorbeeld: op een salaris van 1.800€ netto mag men 416,50€ in beslag nemen:  0€ + 17,20€ + 38,10€ + 51,20€ + 310 euro (1.800€ – 1.490€) = 416,50€.

Ik krijg alleen een bijstandsuitkering. Kan hierop toch beslag worden gelegd?

Ja, maar er zijn slechts 4 schijven op de schaal van inbeslagname:

– tot 1.149€: niets;

– van 1.149,01€ tot 1.235€: 20%*, d.w.z. maximum 17,20€;

– van 1.235,01€ tot 1.490€: 40%*, d.w.z. maximum 102€;

– meer dan 1.490€: 100% van het nettobedrag boven dit bedrag.

*van het verschil tussen deze twee bedragen

Voorbeelden: van een werkloosheidsuitkering van 1.200€ netto, mag 10,20€ in beslag worden genomen (1.200€ – 1.149,01€ = 51€ en 51€ x 20% = 10,20€). Op een pensioen van 1.600€ netto, mag men 0€  +  17,20€ + 102€ + 110€ (1.600€ – 1.490€) = 229,20€ in beslag nemen.

Wat als ik kinderen ten laste heb?

Op het reeds berekende inbeslaggenomen of overdraagbare deel wordt een verlaging van 71€ per kind ten laste toegepast, mits het formulier naar behoren is ingevuld en bezorgd aan de inbeslagnemer of degene aan wie het geld verschuldigd is. In het voorbeeld van onze loontrekkende van 1.800€ met 2 kinderen zal het beslag met 142€ worden verminderd, d.w.z. 416,50€ – (2 x 71€)= 416,50€ – 142€ =274,50€.

Ik heb tijdskrediet. Ik ontvang zowel een salaris als een uitkering van de RVA.

Indien u zowel een inkomen uit arbeid als een sociale uitkering ontvangt, worden de regels voor beroepsinkomsten toegepast, d.w.z. een berekening op basis van de 5 schijven die we hierboven hebben opgesomd.

De schuld is een onbetaalde alimentatie-uitkering. Kan er beslag op mijn salaris worden gelegd?

In dit geval zijn er geen schijven meer van toepassing. Het volledige salaris kan in beslag worden genomen.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook x

De Nieuwe Werker

FREE
VIEW