Nieuws

Arbeidsdeal: wie wint erbij?

Arbeidsdeal: wie wint erbij?

Wat is de indruk van de BBTK over de ‘arbeidsdeal’ van de regering-De Croo? We toetsen af met de voorzitter en de ondervoorzitter.

// een bijdrage van BBTK

De Vivaldi-regering kondigde onlangs een hele reeks maatregelen inzake werk af. De bedoeling is om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken door werk aantrekkelijker te maken. Eind 2020 publiceerde de BBTK al een analyse van de beleidsverklaring (Vivaldi… vier seizoenen, vier jaar om te overtuigen). We hebben toen de krachtlijnen van de beleidsverklaring afgetoetst aan onze congresresolutie die onderverdeeld waren in zeven grote thema’s: sociale zekerheid, werk en arbeidsvoorwaarden, economisch welzijn, klimaatverandering, sociaal overleg, bestrijding van ongelijkheid, evenwicht tussen werk en privéleven.

Eerste indruk

Wat is de analyse van de BBTK? Voorzitter Myriam Delmée en ondervoorzitter Jan-Piet Bauwens geven hun eerste indruk mee en we analyseren enkele maatregelen. Je vindt de volledige analyse op www.bbtk.org.

Wat moeten we denken van dit wetsontwerp, de arbeidsdeal? Verschilt de aanpak van de regering-Michel?

Myriam: “In dit wetsontwerp komen enkele thema’s uit onze resoluties aan bod … maar niet in de zin die we verwacht hadden. Op vlak van sociaal overleg wil Vivaldi wel de indruk wekken dat ze daarvoor openstaat, maar in de praktijk verschilt haar aanpak niet veel van wat we gekend hebben onder de regering-Michel. De eisen van de werkgevers voor steeds meer flexibiliteit zijn ruimschoots ingewilligd terwijl die van ons – met name inzake e-commerce – overduidelijk genegeerd worden. Het is niet de pseudo-vooruitgang op het vlak van de vierdagenweek die dat zal goedmaken.”

Overleg

Jan-Piet: “Ons Belgisch sociaaloverlegmodel is gebaseerd op een basisprincipe: de werknemers stemmen in met een hogere productiviteit zolang die collectief wordt omkaderd en gecontroleerd door de overlegorganen binnen de onderneming.”

“Al in 2017 werd de toon gezet met de wet-Peeters. Die betekende een annualisering (bekijken over een periode van een jaar) van de arbeidstijd zonder dat daar een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor nodig was. Er werden vrijwillige overuren enkel en alleen op basis van een individueel akkoord tussen werkgever en werknemer ingevoerd én er kwam zo goed als een verdubbeling van de gewerkte uren bovenop de normale arbeidstijd vóór een mogelijke recuperatie. Dat zijn allemaal zaken die de relatie tussen werknemers en werkgevers verder individualiseren en dus slecht zijn voor de werknemers, die in een zwakkere positie zitten.”

Individualiseren

Myriam: “Vivaldi gaat in kleine stapjes voort op de ingeslagen weg door nog verder te individualiseren. Eigenlijk schakelt ze zo de syndicale vertegenwoordiging in de bedrijven uit. Dit wetsontwerp gaat zogezegd om keuzevrijheid. In de praktijk gaat het om individualisme: ieder voor zich. Dat gaat lijnrecht in tegen de logica van de vakbonden.”

“Twee eeuwen van sociale strijd hebben duidelijk aangetoond dat we meer vrijheid en gelijkheid gekregen hebben door progressieve wetten te stemmen en collectieve akkoorden die gelden voor iedereen af te sluiten. Denk maar aan de sociale zekerheid, verplicht onderwijs, algemeen stemrecht, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, jaarlijkse vakantie, collectieve arbeidsduurvermindering, automatische indexering van de lonen, barema’s … Dat zijn nooit individuele zaken.”

Andere zorgen

Jan-Piet: “De arbeidsdeal is in de eerste plaats een deal tussen werkgevers en regering. Deze deal zal in ieder geval niet leiden tot meer werkgelegenheid. De werknemers hebben andere zorgen aan hun hoofd: ze moeten elke maand hun elektriciteitsrekening betalen en willen fatsoenlijk kunnen leven van hun loon. Wij blijven inzetten op goede jobs, collectieve arbeidsduurvermindering mét compenserende aanwervingen zodat er wel jobs bijkomen, een minimum brutoloon van 2.300 euro per maand, vrije loononderhandelingen, een sterke sociale zekerheid en degelijke openbare diensten. Dat is pas rijkdom en vrijheid voor iedereen.”

Lees de volledige analyse hier.

Facebooktwitter

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook x

De Nieuwe Werker

FREE
VIEW