Nieuws

Werken bij warm weer, hoe zat dat weer?

Werken bij warm weer, hoe zat dat weer?

De zomer lijkt dit jaar een beetje te kwakkelen, maar dat neemt niet weg dat het ook op de werkvloer nog bijzonder warm kan worden. Dit maakt werken soms moeilijk. Bepaalde maatregelen zijn noodzakelijk, want doorwerken bij grote hitte is niet zonder gevaar voor de gezondheid. Bovendien is je werkgever verplicht een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde temperaturen.

Overmatige warmte wordt gemeten met een vochtige globethermometer. Zo’n thermometer houdt rekening met andere gegevens dan warmte, zoals de vochtigheidsgraad en luchttemperatuur. Dat verklaart waarom het op een gewone thermometer bijna 40°C moet zijn om 30°C te bereiken op een vochtige globethermometer.

Wanneer de temperatuur 29°C overschrijdt bij licht werk (bv. secretariaatswerk), 26°C bij middelmatig zwaar werk (bv. timmerwerk), 22° bij zwaar werk (bv. spitten, kruiwagen duwen) en 18° bij zeer zwaar werk (bv. spitten en graven, ladders op en af gaan) moet de werkgever:

  • de werknemers tegen rechtstreekse zonnestraling beschermen (luiken, overgordijnen …);
  • verfrissende dranken voorzien;
  • toestellen voor kunstmatige verluchting installeren,
  • rusttijden invoeren indien de overschrijding langer dan 48 uur duurt.

De arbeidsarts stelt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt.

Langdurige warmte

Duurt de hinder voort, wat onder meer kan blijken uit een rondvraag bij de werknemers, dan moet de werkgever rusttijden toestaan. Hij of zij kan bovendien autonoom beslissen om tijdelijke werkloosheid in te voeren. Tijdens deze periode krijgt de werknemer werkloosheidsuitkeringen van de RVA die, onder meer in de bouwsector, aangevuld worden met een vergoeding uit een fonds voor bestaanszekerheid.

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, het CPBW, moet ook zijn zeg krijgen. Het moet mee kunnen oordelen over de nodige maatregelen bij te hoge warmte. Het moet de werkgever aansporen om zich goed op voorhand voor te bereiden op het probleem.

We hebben allemaal recht op fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Je werkgever heeft het weer niet in de hand, maar hij kan en moet maatregelen nemen zodat je je werk kunt doen zoals het hoort.

Ozon

Bij aanhoudend warm weer treden er ook dikwijls verhoogde ozonconcentraties op. Mogelijke symptomen te wijten aan een ozonpiek zijn kortademigheid of abnormaal ademen, oogirritatie, keelirritatie en hoofdpijn. Over de bescherming tegen ozon van klimatologische oorsprong zijn in de arbeidsreglementering geen afzonderlijke bepalingen opgenomen.

Dat wil echter niet zeggen dat er geen maatregelen getroffen moeten worden. Blootstelling aan ozon van klimatologische oorsprong dient beschouwd te worden als een arbeidsrisico waartegen preventieve maatregelen moeten worden voorzien.

Omdat de ozonconcentratie binnenshuis beduidend lager is dan buitenshuis, moeten deze maatregelen zich vooral richten tot werknemers die in open lucht werken:

  • zware lichamelijke arbeid enkel tijdens de ochtend of voormiddag verrichten, omdat de ozonconcentraties dan het laagst zijn;
  • overwerk vermijden;
  • lichtere arbeid verrichten zodat het ademvolume en de ingeademde dosis ozon verminderen;
  • binnen of in de schaduw in plaats van buiten werken;
  • rustpauzes binnenshuis voorzien;
  • enzovoort.
Facebooktwitter

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook x

De Nieuwe Werker

FREE
VIEW