Nieuws

“Overleg met vakbonden zorgt voor betere beslissingen”

“Overleg met vakbonden zorgt voor betere beslissingen”

Een betere bescherming voor de slachtoffers van arbeidsongevallen. Geen toeslagen meer voor MRI- of CT-scans. Meer controles en inspecteurs om sociale dumping aan te pakken. Het beleid van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft een duidelijke lijn. Waarop is hij trots? Hoe ervaart hij het contact met vakbonden? Welke rol dicht hij ze toe? En welke toekomstplannen heeft hij?

In welk breder plan passen de initiatieven zoals het verbod op toeslagen bij scans?

Frank: “Ik strijd voor een goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Het verbod op toeslagen bij scans in ziekenhuizen past daar volledig in. Er zijn regio’s in Vlaanderen waar je amper nog een ziekenhuis vindt waar een radioloog werkt aan de officiële tarieven. Het kan toch niet dat iemand naar het ziekenhuis moet voor een noodzakelijk onderzoek met een scanner en daar dan extra geld moet neerleggen? Dat moest aangepakt worden en ik ben blij dat de regering me daarin is gevolgd. Bij de borstklinieken draait dan weer om kwaliteit. Uit cijfers blijkt dat mensen die worden behandeld in een erkende borstkliniek minder kans hebben om te overlijden. Ik wil dan ook dat mensen zich daar laten behandelen.”

 
Recent was er een overleg tussen u en sociale partners van fraudegevoelige sectoren rond sociale dumping. In welk kader vonden die gesprekken plaats?

“Samen met mijn collega’s Dermagne, Clarinval en Gilkinet heb ik de voorbije 2 jaar regelmatig overlegd met de sociale partners van de transportsector. Dat gebeurde in het kader van de Plannen voor Eerlijke Concurrentie (PEC). Het zijn akkoorden tussen de sociale partners, de sociale inspectiediensten en de bevoegde ministers over concrete maatregelen om sociale fraude aan te pakken: de concurrentie moet eerlijk zijn! We hebben het bestaande PEC voor de transportsector geëvalueerd en op basis daarvan werken we nu aan een nieuw plan om fraude in de sector samen aan te pakken. We willen dit jaar nog een akkoord over dit plan.”

“Daarnaast hebben we in het SIOD-actieplan voor 2023 en 2024 het aantal gemeenschappelijke controles op sociale dumping verhoogd van 2000 naar 3000 per jaar: het gemeenschappelijke optreden met verschillende inspectiediensten verhoogt onze slagkracht aanzienlijk. Het zijn tenslotte vaak complexe fraudefenomenen die we alleen krachtig kunnen aanpakken door multidisciplinaire samenwerking tussen inspectiediensten Het actieplan voorziet ook 1500 specifieke SIOD-controles in de transportsector.”

Vakbonden zijn essentieel. Ze moeten hun rol kunnen spelen.
Meer zelfs: ze moeten stérk zijn.
Het overleg met vakbonden zorgt niet alleen voor draagvlak,
het zorgt voor bétere beslissingen.”

Frank VanDENBROUCKE

“Er moeten natuurlijk voldoende mensen en middelen zijn om die controles te doen. Daarom heb ik bij elke begrotingsronde meer sociale inspecteurs geëist. Met succes. Tijdens deze legislatuur hebben we middelen voorzien om 226 nieuwe sociale inspecteurs aan te werven.”

“In 2024 zit België de Europese Unie voor. We zullen daarbij bijzondere aandacht vragen voor de Europese Arbeidsautoriteit (European Labour Authority of ELA in het Engels). In de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude moet ELA de samenwerking tussen de lidstaten versterken, onder andere door meer gezamenlijke inspecties te lanceren.”


Hoe ervaart u het contact met de vakbonden en welke rol ziet u voor de vakbonden?

“Vakbonden zijn essentieel in onze samenleving. Ook al zal je als minister soms een meningsverschil hebben met vakbonden, ze moeten er zijn en ze moeten hun rol kunnen spelen. Meer zelfs: ze moeten stérk zijn. Het overleg met vakbonden zorgt niet alleen voor draagvlak, het zorgt voor bétere beslissingen.”

“Met Vooruit kijken we kritisch naar de manier waarop de regering-Michel geprutst heeft aan de loonnormwet. Helaas hadden we bij de vorming van de regering geen akkoord over wat daarmee moest gebeuren. Maar ik ben blij dat we met deze regering de actie van de vakbond voor hogere minimumlonen hebben gesteund. Zo zijn niet alleen de minimumlonen verhoogd, ook de belastingen en bijdragen die wegen op de allerlaagste lonen zijn verminderd. En en volgend jaar en in 2026 zullen de minimumlonen nog verder worden verhoogd worden. Wat voor ons heel vanzelfsprekend is, maar niet voor onze liberale regeringspartners en de N-VA-oppositie: we hebben de loonindexering onverkort verdedigd. Een groot verschil met de vorige coalitie!”


Op welke verwezenlijking bent u het meest trots?

“Persoonlijk vind ik mijn hervorming in de geestelijke gezondheidszorg misschien wel het belangrijkste. Ik wil dat mensen, jong en oud, die zich niet goed voelen in hun vel, snel de weg vinden naar hulp. We hebben daarom massaal geïnvesteerd in de geestelijke gezondheidszorg. We hebben het aanbod van geconventioneerde psychologen drastisch uitgebreid, en financiële drempels aangepakt. Zo is bijvoorbeeld de eerste sessie bij een geconventioneerde psycholoog gratis. Op die manier hopen we dat veel meer mensen de stap zetten naar hulp als die nodig is.”

“De COVID-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat we moeten investeren én hervormen in onze gezondheidszorg. Dat zijn we ook aan het doen. Om hervormingen helemaal tot een goed einde te brengen, heb je 2 legislaturen nodig. Daarom doe ik er graag nog vijf jaar bij … maar dat hangt natuurlijk af van hoe de kaarten gelegd worden bij de volgende verkiezingen ...

Ondanks alle strubbelingen in de Vivaldiregering blijft uw beleid toch op koers. Wat is uw geheim?

“Mijn geheim? Dat heb ik eigenlijk niet. Om als politicus dingen vooruit te doen gaan, moet je bijzaken onderscheiden van hoofdzaken. En aan die hoofdzaken moet je werken en nog eens werken.”


Facebooktwitter

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook x

De Nieuwe Werker

FREE
VIEW