Nieuws

Oekraïner, Afghaan, Palestijn … een vluchteling is een vluchteling

Oekraïner, Afghaan, Palestijn … een vluchteling is een vluchteling

Dezelfde regels moeten gelden voor alle vluchtelingen, ongeacht hun nationaliteit.

21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Op 21 maart, en naar aanleiding van de gedwongen vlucht van meer dan 3 miljoen mensen ten gevolge van de Russische inval in Oekraïne, herinneren wij eraan dat de opvang van vluchtelingen in Europa en in België moet gebeuren in overeenstemming met het internationaal recht en de menselijke waardigheid.

De invasie van Oekraïne door het Russische leger op donderdag 24 februari 2022 heeft geleid tot verontwaardiging in de internationale gemeenschap en een uitbarsting van solidariteit met degenen die de oorlog zijn ontvlucht.

Activering van de EU-richtlijn ‘tijdelijke bescherming’

Op 3 maart 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de richtlijn ‘tijdelijke bescherming’ van de EU van 2001 voor Oekraïense vluchtelingen in werking gesteld. Dit is een historische gebeurtenis, want het is nog nooit eerder geactiveerd. Deze richtlijn maakt het mogelijk om in geval van massale toestroom van ontheemden uit een bepaald land of een bepaalde regio naar de EU, deze personen onmiddellijk voor een tijdelijke periode te beschermen.

De activering van de bescherming houdt in dat België aan de begunstigden een verblijfsvergunning afgeeft. Het bepaalt ook dat deze mensen recht hebben op werk, toegang tot passende huisvesting, sociale bijstand wanneer zij niet over voldoende middelen beschikken, medische zorg, enzovoort. Voor het ABVV moeten België haar internationale verplichtingen nakomen. De bescherming van de mens moet centraal staan in de doelstellingen van het Belgische migratiebeleid.

Wie zal van deze richtlijn profiteren?

Oekraïners die voor het uitbreken van de vijandelijkheden in Oekraïne verbleven, onderdanen van derde landen die in Oekraïne internationale bescherming genieten of staatlozen, en hun gezinnen zullen deze bescherming moeten genieten. Onderdanen van derde landen die legaal in Oekraïne verblijven, genieten niet dezelfde bescherming, volgens informatie van de Belgische autoriteiten… Het hangt dus gedeeltelijk af van de appreciatie van elke staat… Sommige hebben zich bijvoorbeeld al terughoudend opgesteld tegenover mensen die niet langdurig in Oekraïne verbleven.

Waardige ontvangst, zonder discriminatie

In de Conventie van Genève van 1951 staat:

“Een vluchteling is elke persoon die zich buiten het land waarvan hij de nationaliteit heeft, of indien hij geen nationaliteit heeft, buiten zijn land van herkomst bevindt, en die de bescherming van dat land niet kan of wil inroepen omdat hij vreest voor vervolging omwille van zijn ras, zijn religie, zijn nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep, of zijn politieke overtuiging.”

Elke persoon die om deze redenen in België aankomt, kan bij de Belgische autoriteiten asiel aanvragen en om internationale bescherming verzoeken. België verbindt zich ertoe het recht op asiel te verlenen op basis van de criteria van het Verdrag van Genève en een waardige opvang te garanderen aan degenen die aan deze criteria voldoen. Het Verdrag bepaalt dat het moet worden toegepast zonder discriminatie op grond van (vermeend) ras, godsdienst of land van herkomst.

Alle vluchtelingen, of zij nu Oekraïense onderdanen zijn of niet, moeten gelijk worden behandeld, zonder onderscheid. Niet alleen in de lange teksten van de verschillende internationale verdragen en verklaringen, maar ook en vooral … in de praktijk!

Facebooktwitter

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook x

De Nieuwe Werker

FREE
VIEW