Nieuws

Langverwachte pensioenhervorming zorgt voor gemengde gevoelens

Langverwachte pensioenhervorming zorgt voor gemengde gevoelens

Voor veel werknemers maakt de hervorming de toegang tot een waardig pensioen moeilijker.

De ministers van het kernkabinet zetten eindelijk het licht op groen voor de pensioenhervorming. Deze langverwachte hervorming, die eerder als positief wordt aangekondigd, stelt toch wel teleur omdat die de toegang tot een waardig pensioen voor heel wat werknemers blokkeert. De hervorming betekent bovendien een klap voor (tijdelijk) werklozen, die bepaalde periodes van inactiviteit uitgesloten zien van de pensioenberekening.

We kunnen de hervorming als volgt samenvatten:

 • 20 effectief gewerkte jaren om toegang te krijgen tot het minimumpensioen
 • het hakmes in de gelijkgestelde periodes (periodes van inactiviteit, zoals ziekte of werkloosheid, die tot nu toe meetelden bij de pensioenberekening)
 • niets voor zware beroepen

In een persbericht stelt het ABVV dat de hervorming “weinig rekening houdt met de realiteit van de werknemers. We tekenen ook op dat de toegangsvoorwaarden tot het minimumpensioen gebruikt worden om het budgettaire plaatje te laten kloppen. Zoals we al vreesden.”

Eerste reactie

20 effectief gewerkte jaren zijn voortaan nodig om aanspraak te maken op een minimumpensioen. Sommige gelijkgestelde periodes worden niet meer in de berekening opgenomen. Waarom vindt het ABVV dit niet goed?

Het ABVV is tegen een berekening louter op basis van effectief gewerkte jaren. Periodes die voor het pensioen zouden moeten meetellen, zouden dan in de toekomst ook van de berekening uitgesloten worden. Dit gaat bijvoorbeeld om tijdelijke werkloosheid. Nochtans hebben we gezien hoe belangrijk dit systeem was tijdens de coronapandemie. In de nasleep van deze crisis is het bijzonder ongehoord en onbegrijpelijk dat net deze periodes niet meer als effectief gewerkt worden beschouwd.

Hoe zit het trouwens precies met periodes van ziekte? Aanvankelijk werd verteld dat met de hervorming periodes van arbeidsongeschiktheid ‘gedeeltelijk’ in aanmerking zouden worden genomen voor de toegang tot het pensioen. Dit betekent dus dat werknemers ‘gedeeltelijk’ zouden worden gestraft voor het feit dat zij ziek zijn geweest. Met andere woorden, men erkent dat het niet jouw schuld is dat je niet kunt werken, maar toch word je gedeeltelijk gestraft. Het zou logischer zijn om alle periodes van arbeidsongeschiktheid in aanmerking te nemen.

Welk antwoord aan zij die vinden dat “20 jaar werk toch niet te veel is”?

Voor mensen die deeltijds werken – en dit zijn zoals alom bekend vooral vrouwen – is het al een stuk ingewikkelder. Twintig jaar deeltijds werk betekent 38 feitelijke werkjaren. Een derde van de mensen die vóór de hervorming in aanmerking kwamen voor het minimumpensioen, zou er 200 tot 300 euro per maand op achteruit kunnen gaan.

Vooral vrouwen hebben deeltijdse of gefragmenteerde loopbanen. De meeste verliezers binnen deze hervorming zijn vrouwen in sectoren die letterlijk rond deeltijds werk zijn georganiseerd. Vaak kunnen die werknemers gewoon niet anders.

Laat ons ook niet vergeten dat vrouwen nog al te vaak gedwongen zijn hun baan op een laag pitje te zetten of volledig op te geven om voor een ziek familielid of voor kinderen te zorgen.

Hoe zit het met de mechanismen voor de herwaardering van deeltijds werk, waarvan sprake is in de hervorming?

Dit zou een heuglijke maatregel kunnen zijn, maar het is moeilijk om in dit stadium het effect ervan te beoordelen. Het blijft voorlopig wachten op duidelijke berekeningen. Immers, hoogstens vijf jaar deeltijds werk zal als voltijds worden beschouwd als het vóór 2001 is gepresteerd. Dit beperkt het positieve potentieel van dit mechanisme.

Hoe zit het met de zware beroepen?

Er zit niets in de hervorming dat tegemoetkomt aan de problematiek van de zware beroepen. Voor deze groepen zou het pensioen vroeger toegankelijk moeten zijn.

De levensverwachting in goede gezondheid bedraagt gemiddeld 65 jaar. Langer werken dan dat is voor veel werknemers al erg moeilijk. De toename van het aantal langdurig zieken vanaf 55 jaar is hiervan het bewijs.

Welke positieve elementen zitten in de hervorming?

Onder druk van het ABVV zal een groot deel van de periodes van arbeidsongeschiktheid als ‘effectief gewerkt’ worden beschouwd. Dit is een stap vooruit en vermijdt de ‘dubbele straf’ voor arbeidsongeschikten.

Het ABVV heeft vele jaren gemobiliseerd om de eis van een netto pensioen van 1.500 euro gerealiseerd te zien. Deze eis moet in 2024 volledig zijn vervuld en we zullen daar zelfs lichtjes boven zitten vanwege de automatische indexering. Helaas zullen minder mensen er toegang toe hebben.

De herinvoering van de pensioenbonus is een positieve maatregel, die afstapt van de logica van straffen. Om van de pensioenbonus te kunnen profiteren, moet je natuurlijk wel fysiek in staat zijn om verder te werken dan wat nodig is voor het vervroegd pensioen.

Stigmatisering van werklozen

We zien hier een hervorming die periodes van werkloosheid uitsluit voor de pensioenberekening. Dit terwijl de werkloosheid historisch gezien nooit zo laag is geweest. Dit is een puur ideologische ingreep. Het heeft zelfs niks te maken met begrotingskwesties, want werkloosheid is in ons land amper een budgettair probleem. Het is louter een manier om werkzoekenden te stigmatiseren.

Op die manier worden ‘actieve’ en ‘niet-actieve’ werknemers met elkaar in concurrentie gebracht en wordt er door de politieke rechterzijde een onderscheid gemaakt tussen goede en slechte leerlingen om de solidariteit te ondermijnen.

Facebooktwitter

47 thoughts on “Langverwachte pensioenhervorming zorgt voor gemengde gevoelens

 1. vanaf wanneer gaat dit in voegen en tellen de gelijkgestelde dagen dan toch nog mee tot die datum van het nieu
  we akkoord mvg willems margot(vrouw van stoops eddy)

  1. als men hier spreekt over 20 jaar werken voor een pensioen van 1500€ netto !
   ik ken mensen die 45 jaar hebben gewerkt die nog geen 1500 € hebben .
   Waar zit de logica ?
   Mensen die door omstandigheden ziek worden en niet meer kunnen werken worden in deze nieuwe overeenkomst gestraft daar deze tijd niet mee telt voor pensioen berekening.
   Persoonlijk vind ik een pensioen qua prijs gelijk zou moeten staan met de goedkoopste home’s.
   Mensen hebben zoveel jaren afgedragen dan zou een degelijk pensioen toch toch moeten kunnen gegeven worden ,niet ?

 2. ziek worden daar kies je niet voor en dan boet je al serieus in op uw loon, de laatste jaren werd er gevraagd om 4/5 de te werken om zo de werkloosheid naar beneden te krijgen en nu ineens zou je gestraft worden omdat je 4/5de gewerkt hebt begrijpen wie begrijpen kan, en wat met mensen die in een landingsbaan zijn gestapt ik snap er niet veel van en de mensen die nu reeds op pensioen zijn en geen 1500 euro pensioen hebben krijgen die dan ook meer pensioen ? ik heb toch nog veel vragen

 3. Hoe zit het met een vrouw die jaren kinderopvang voor het OCMW heeft gedaan en voor de eigen kinderen heeft gezorgd, tellen deze jaren ook mee voor de pensioenleeftijd?

 4. dit is een afstraffing van de pensioengerechtigden en onaanvaardbaar, het valt nogmaals op dat een Waalse vrouwelijke minister die geen financiële tekorten kent de bevolking nogmaals benadeeld, die verdient niet minder dan onmiddellijk ontslag, trouwens wat hebben de walen zich te moeien met Vlaanderen?? en waarom staat die Vlaamse regering dit toe, waarom wordt het basis pensioen niet opgetrokken en waarom worden er miljoenen weg gegooid aan buitenlandse hulp terwijl wij Belgen/Vlamingen nog verder worden uitgemolken door Waalse verzopen en onkundige regering ambtenaren, wordt het niet eens hoog tijd dat we van wallonie afscheuren en laat hun Brussel maar hebben want dat is ook al een haard van verderf en problemen, mijn voorstel; wallonie en Brussel eruit, laat ze maar hun eigen landje vormen Vlaanderen en eventueel de Duitse gewesten vormen hun eigen land en onze belastingen moeten in Vlaanderen blijven om onder meer de armoede te bestrijden en de invaliden en de gepensioneerden een hoger basis inkomen te bieden van minstens 1500 euro, elke maand gaat er per Vlaming 1200 euro naar wallonie dus waarom zijn die bloedzuigers nog altijd deel van wat we nu nog belgie noemen??? als ik 300.000 euro op mijn rekening had staan ik zat al lang en breed in het buitenland en belgie was allang een slechte herinnering.
  geloof mij vrij, ik heb mij zwaar ingehouden in deze kritiek omdat de waarheid een strafbaar feit is in belgie en eigenlijk in heel europa.

  1. Hallo,U hebt zeer groot gelijk Luc.
   Spijtig genoeg ben ik meer dan 66% invalide.
   Niet omdat ik het wilde,maar omdat het gebeurde in mijn leven.
   Ik moet het als alleenstaande vrouw stellen met circa 1200€ per maand.
   Ik verzeker alles politicus dat dit zo goed als onmogelijk is deze tijd.
   Op het laatst van de maand moet ik het gewoon stellen met een boterham met wat mosterd.
   Schandalig toch,ik zou veel liever hebben kunnen werken,maar mijn gezondheid laat dit spijtig genoeg niet toe.
   Moet ik en anderen dan gestraft worden omdat we niet sterk zijn???
   En inderdaad,weg met de Walen en Brussel.
   Teren op zak van Vlaanderen,mensen leiden gewoon honger,is echt niet meer van deze tijd
   Ik neem aan dat België andere landen wil steunen,maar potverdorie er zijn der vele bij welke meer,veel meer inkomen per maand hebben dan wij Belgen.
   Zij krijgen dat gewoon,en wij moeten ervoor presteren en presteren.
   En nee ik ben verre van een racist,maar het zijn wel telkens die mensen welke ze ocharme sukkelaars noemen,en ons eigen mensen en Belgen dan.
   Verhonger maar,zie maar dat je het red,en zorg zeker dat je al je rekeningen betaald,of je wordt er nog eens bovenop gestraft.
   Ik ben soms echt beschaamd Belg Vlaming te zijn,en te zien hoe ons eigen volk de dieperik ingaat,zeker de gewone mensen.

 5. Waarom kunnen militairen als ambtenaren vroeger met pensioen en een veel groter pensioen ontvangen terwijl er niks word gezegd over zware beroepen ? De gewone arbeider is/zal weer de dupe zijn ! Als het voorstel van Mr. Vandenbroucke gepensioneerden kunnen gaan werken in WZC terwijl die mensen niks kennen van dit beroep , want de mensen die er werken MOETEN in het bezit zijn van een diploma zorgkunde ??? Dus welk nut zullen ze er zijn ?

 6. En wat gebeurt er met de mensen die 41 jaar gewerkt hebben,in mijn geval 35 jaar nachtdienst in de verpleging en die ook maar 1500€ pensioen krijgen,nu iets meer door de inflatie.Word daar ook aan gedacht???

 7. Hallo,ik word 57 j in augustus,ik Heb nooit echt de kans gehad om voltijds te werken ,want toen was deeltijds werken een aanrader en werd er in sommige perioden,nog bijgelegd van de stempelof zoiets ik herinner het mij niet zo goed meer.Ik heb ook bij het BTC oost vl waar je niet eens voltijds kon werken omdat je dan met teveel overuren zat en deze niet kon opnemen.Wat met vrijwilligerswerk ?dit deed ik ook een paar jaar als voor en naschoolse opvang met behoud van stempelgeld.IK heb dan ook een aantal jaren poetsvrouw geweest privé bij een Notaris die mij serieus in de zak gezet heeft en veel voordelen heb door verloren.Door heen de jaren heeft mijn rug en nek het begeven door hernia’s en dus 2 operaties ,zit ik al bij na 10 jaar op invaliditeit .Dit wordt dus nog minder dan ik had verwacht

 8. Er is altijd sprake van de mensen die op 18jaar begonnen zijn met werken ,maar wat met de mensen die al van hun 16e werken tot op heden ,en zo zijn er nog velen 2ploegen of 3 ploegensysteem.Ik persoonlijk ben nu 58j en heb reeds 42 arbeidsjaren op de teller!!
  Gaan wij ook af op het minimum pensioen ?denk wel dat het iets meer mag zijn!!44 jaar op 60e of moeten deze mensen krom gewerkt zijn,veel genot van ons pensioen…. rechtstreeks naar de dokter!

 9. zoals gewoonlijk word er weer geprotesteerd als het kalf verdronken is. waarom heeft men tijdens de onderhandelingen de partijen niet gesteund die opkwamen voor vrouwen, deeltijdse werknemers, werklozen, zieken en invaliden

 10. Beste

  Ik als mama heb wat jaren werkloos geweest voor de opvoeding van mijn kinderen. Ik had op dat moment geen andere keuze!
  Tellen deze jaren dan ook helemaal niet meer mee ??

 11. Als ik het pensioenakkoord goed begrijp dan zijn de personen die 53 jaar en jonger zijn bevoordeeld daar zij in aanmerking komen voor het nieuw akkoord .
  Maar wat krijgen de mensen die ouder zijn dan 53jaar zoals mezelf extra ?die graag op vervroegd pensioen willen gaan en meer dan 40 jaar hebben gewerkt .Ikzelf kan in 2024 op vervroegd pensioen gaan ,heb dan een werkcarriere van 42 jaar eropzitten en kom uit op 1575 euro netto,als ik dan de rekensom maak krijg ik welgeteld 75 euro meer voor 21 jaar extra te werken dan iemand die maar 20 jaar voltijds werkt en 1500 euro netto krijgt ,als dit het nieuw pensioenakkoord is dan is dit schandelijk want de werkbonus is enkel voor diegene die langer dan de wettelijke pensioenleeftijd nog verder werken ,WAAR IS ONZE BELONING MR DE CROO?

 12. In welk land leven wij eigen die politieke nest
  Moeten juis meer afnemen want die verdienen al teveel.ik zelf werk als dakwerker zelfs dit word niet onder zware beroepen erkent leg mij dit een uit .laat die mensen is 1 dag meekomen dan weten ze wat zweten is de idioten.spelen bij het geld van de werkende mens .

 13. Waarom past men het systeem niet toe zoals in Nederland.Iedereen een basispensioen dan per gewerkte jaren zoveel erbij dat zou pas logisch en eerlijker zijn.Wie werkt wordt dan meer beloond en heeft meer pensioen.

 14. Mensen die onlangs op pensioen gegaan zijn 45 en 44 jaar loopbaan wij hebben nog geen 1500€ veraf en nu zouden ze na 20 werken hun 1500€ krijgen wie begrijp dat

 15. Gaan ze dat in de hospitalen dan niet zien in welke categorie men valt en zij die minder dan 20 jaar gewerkt hebben dan ook op een andere manier “behandelen”? Niet dat men zoiets afspreekt maar, al dan niet gefrustreerde, geneesheren voelen al snel aan hoe de politieke wind waait. Het feit dat er bijvoorbeeld erg weinig zijn die godsdienstigheid als een vorm van waanzin erkennen geeft al aan hoe zij het systeem aanvoelen en onderhouden.

 16. WAT GAAT ER GEBEUREN MET HET AMBTENAAR PENSIOEN DIE IK NA 42,5 jaar bekomen heb mits door afschaffing van de NVA minister ( ambtenaren )6 jaar geleden DE BONUS PREMIE ,DUS GEEN BONUS OM LANGER TE WERKEN !
  Krijgen deze ambtenaren ook de bonus en opslag pensioen ?
  WIJ ALS AMBTENAREN HEBBEN EXAMENS GEDAAN EN DE EED AFGELEGD .
  Ik vind het niet kunnen met 20 jaar te werken recht hebben op het minimum pensioen !
  Ook ben ik niet te spreken over 42 jaar werken , dat u niet meer aan 60 jaar in vervroegd pensioen kunt gaan , je kunt nog altijd gaan werken in een rolstoel !

 17. En wat met de mensen die nu al in pensioen zijn na 40 j gewerkt en nog géén 1500 uitbetaald krijgen die zouden ze een bonus mogen geven …zij werkten dubbel voor evenveel dat ze nu al na amper 20j krijgen…zeker niet motiverend als je nu nog enkele jaren te gaan hebt…en van deze mensen zouden ze dan nog willen dat je nog wat bijwerkt voor 3€ per dag…!!

 18. Wat nu is overeengekomen is ver van een serieuze deal eerder een patchwork ronduit een nog groter vraagstuk dan voordien.Iedereen blijft met nog meer vragen dan antwoorden.

 19. Mensonterend dat men de zieken weer in het vizier brengt want wie wil nu opzettelijk ziek zijn? Zorg kost geld. Men gaat de zieken nog zieker maken door zieken financieel te straffen. Wie geeft trouwens werkgarantie voor werkwillige zieken ? Niemand wil ze. Triestige maatschappij 🙁

 20. En wat met verpleeg en zorgvuldige dit is wel degelijk een zwaar beroep wij heffen trekken sleuren aan een minimum van 50kg tot ver over de 100kg meerdere malen per dag of nacht ik moet verplicht tot 67 werken ben nu al kapot ,ben 54 en fulltime aan het werk ,dit houd ik geen 13 jaar meer uit aan dit tempo en tekorten in de zorg .
  En wat met de dames die door omstandigheden geen inkomen hadden door thuis te blijven voor de kinderen zoals ik . Ik had helaas geen andere keus en of back up voor de opvang van mijn kinderen .daar horen we niks van ????

 21. In heel dit debat en in de media geen woord over feit dat eender welke werknemer die langer gestudeerd heeft dan lager secundair, nog in de mogelijkheid is om aan een volle loopbaan van 45jaar te geraken. Nochtans zijn die studies – in een arbeidsmarkt die meer en meer evolueert van fysieke naar intellectuele prestaties – een noodzakelijke investering en voorwaarde om die loopbaan te kunnen starten. Iemand die tot zijn/haar 25ste gestudeerd heeft, moet tot zijn/haar 70-ste werken om aan een volledige loopbaan te geraken. Haalbaar? Realistisch?Vervroegd pensioen als je gestudeerd hebt? Vergeet het maar! Tenzij men binnenkort de wettelijke pensioenleeftijd optrekt naar 75. Alsof stress en burn-out in de dienstensector niet bestaan. Hoog tijd dat ook dit in het pensioenhervorming-debat wordt aangekaart…

 22. Ik ben op invaliditeit en werk al heel lang part-time omdat ik MS heb. Ik doe tenminste nog de moeite om te werken. Omdat ik op invaliditeit ben wordt ik al gestraft op volgende gebieden :
  * wanner ik ziek ben, griep ofzo, val ik direct op invaliditeitsuitkering. Ik heb geen gewaarborgd loon
  * werknemers die langdurig ziek zijn krijgen een bijpassing voor hun loonverlies… Ik niet omdat ik op invaliditeit ben.
  * bij werknemers die langdurig ziek zijn wordt hun vakantie gelijkgesteld, bij mij niet omdat ik op invaliditeit ben.
  * ik ben al heel lang single, betaal alles alleen. Ik kan niet samen wonen of trouwen met iemand, want dan gaat m’n invaliditeitsuitkering fors naar beneden. Ik kan toch zomaar niet leven op de kap van m’n vriend?
  * dan nog te zwijgen over de belastingen die je als alleenstaande moet betalen omdat men van de invaliditeit niks af houdt
  * en dan nu de pensioenen nog waarop we worden afgerekend.

 23. wat met mensen die 48,5 jaar hebben gewerkt en maar 45 /45 ste krijgen wel 3,5 jaar belasting en rmz hebben betaald dus volle pot bijgedragen waar zit ons recht op meer pensioen?

 24. Ik beb vab 1968
  Wat nu ik heb gewerkt en jaren gedopt en 10jaar vultime gewerkt nu 1jaar invaliditeit ziekenkas telt dit dan ook niet meer normaal kan ik in 2031 op pensioen telt dit ook nog voor mij

 25. Eindelijk een minimum pensioen en hopelijk kunnen daar veel mensen beroep op doen als zij min. 20jaar effectief gewerkt hebben en worden de andere periodes gelijkgesteld.
  Maar wat er bij mij niet in kan is dat de ambtenaren een pensioen krijgen à 75% van hun wedde en dan nog van de laatst verdiende lonen. In de privé krijg men veel minder, misschien dat daar dan ook eens wordt naar gekeken voor een rechtvaardiger uitkering idem privé.

 26. Wat als je op u 14 de ging werken tot u 60 ste dus 46 jaar , is dat nog niet lang genoeg om ook een pensioen bonus te ontvangen , deze die nu op vervroegd pensioen kunnen met 42 jaar dienst krijgen dus wel een bonus als ze langer werken , begrijpen wie kan

 27. Beste
  Ik ben nu 55j zou dan nog 12j moeten werken voor op pensoin kunnen te gaan .Vervroegd pensoin besta niet meer of wel .

 28. Ik heb 42 jaar gewerkt en heb een netto
  vervroegd pesioen van € 1540
  Leg dan eens uit hoe het kan dat een minimum pensioen €1500 bedraagt na 20 jaar werk?

  1. Het gewaarborgd minimum pensioen is gewoon een vangnet om nog een redelijk bestaan te hebben, je mag en kan dat niet vergelijken met (het arbeidsjaren pensioen) iemand die het gelukt is om effectief gepresteerde arbeidsjaren te verrichten.

 29. Ik begrijp dat de meesten van ons op de eerste plaats aan hun eigen denken. Dat elkeen dat eruit haalt wat belangrijk is voor zichzelf. Wanneer gaan wij eens beseffen dat de meerderheid in de regeringen er baat bij heeft om ons tegen elkaar op te zetten. Verdeel de mensen en heers erover op een gemakkelijkere manier. Ambtenaren, arbeiders, bedienden, zieken, werkzoekenden, militairen, verpleegkundigen… enz.. allemaal aparte statuten blijven creeren. Hierdoor hebben wij elk in zijn aparte groep, geen draagkracht genoeg om het hele systeem te wijzigen. Men zet ons bewust tegen elkaar op. Zelfs over provincie grenzen heen. Het is niet de schuld van de zieken, de profiteurs, de walen, de vreemden, de ambtenaren, de militairen….. enz . Er is een veel groter pot met miljarden euros waar de gegoeden blijven profiteren en hun stromannen uit zetten in onze regeringen. Het is de bedoeling om mensen uit te zetten om het systeem te blokkeren waar wij ons zouden verenigen. Men praat over de betaalbaarheid van de pensioenen. Keer op keer onze eigen groepen verantwoordelijk doen voelen door te wijzen dat wij het systeem verkrachten en boven onze stand leven. Verschillende ministers en professoren nemen deze stelling aan terwijl ze zelf niet leven in de realiteit van velen onder ons. Het systeem is heel eenvoudig te financieren door diegenen te laten betalen die ons allen gebruiken om megawinsten te maken. Jaar na jaar… kwartaal na kwartaal moeten de aandelen en winsten omhoog. Toen ik de eerste keer hoorde in de jaren 2000 dat het huidige Inbev slechts enkele procenten belasting betaalde (2 tot 5 %) en wij werkenden tot 10-20x meer…wist ik genoeg. Ik heb persoonlijk in de mijn gewerkt en de miljarden Belgische Franken die destijds ervoor vrijgemaakt waren om de mijnwerkers op een correcte manier te vergoeden voor hun ontslag, zijn verdwenen. Mijn onkel is vroegtijdig gestorven door stoflongen van de mijn. Wij zouden ook eerst op pensioen kunnen op ons 55ste levensjaar. Dit heeft de regering Michel en minister Vanquickeborne van ons afgepakt. Later ben ik gaan werken in de chemische industrie waar ik in 3 ploegen werkte en veel zakken van 25 kg moest sjouwen. Ik had nog hoop om op mijn 58ste op brugpensioen te gaan. Dit hebben ze in de loop van de jaren van ons ook afgepakt. Nu is dit allemaal opgetrokken naar min 60 jaar en 43 jaren dienst waardoor het voor mij nu pas mogelijk is om op 63 jaar op pensioen te gaan. Van 55 jaar naar 58 en dan nu naar 63 jaar. Mijn rug is versleten en ik ben in de bewaking gaan werken om het werken draagbaar te maken. Er is tot vandaag nog steeds geen sprake van tegemoet koming voor zware beroepen. Wanneer bundelen wij onze krachten eens om er werk van te maken? Ik voel mij op mijn beurt ook in de steek gelaten om terug te komen op de eerste zinnen die ik schreef. Maak werk van de zware beroepen!

 30. We zijn weeral weeral eens bij ons pietje genomen.42 jaar werken staat gelijk aan 20 jaar werken dus.het plaatje het zijn zotten die werken klop wel echt.krijg je loon 50% belasting…doe je aan beleggen…belasting…..sterf je weer belasting.aan de heren ministers wanneer gaan jullie eens in eigen geldbuidel zien.wat ik wel vind dat ja de pensioenen zijn te laag voor iedereen.maar geven en dan dubbel alles terug nemen is er wel over.dit is mijn mening.ik heb respecteer ieder zijn mening.

 31. Hoe zit het nu als je landingsbaan hebt aanvaard omdat je bedrijf in moeilijkheden zit ?Gaan ze dit afnemen? Er is ons beloofd dat als je erin stapt dit meetelt voor je pensioen !?Heeel veel beloven aan werknemers en je kloten tegen dat je van je pensioen kan genieten, typisch België een apenland waar ze het geld door ramen en deuren smijten aan de hele wereld uitdelen maar niet aan diegene die een welverdiende rust willen genieten ? schandalig

 32. pensioenhervorming
  Die dachten dat het beter ging worden hebben het mis de regering luistert niet naar het werkvolk we kunnen in actie gaan niet alleen in Brussel maar het gans land plat leggen en niet voor 1 dag zoals altijd als er meerdere dagen alles plat ligt dan gaan ze luisteren en we mogen geen afgunst hebben over wat andere hebben maar moeten vechten dat we dit ook bekomen ik heb veel lof over onze Waalse vrienden want die hebben veel gestreden samen !!!!!

 33. Legt dit land is plat. Waarom weeral de kleine mens die moet opdraaien voor de uitgaves van een bende CORRUPTE politiekers. Hij waar NIEMAND vorr gekozen heeft gaat zijn wil is doordrukken, WAAR ZIJN WE MEE BEZIG???? Leg dit land plat en zorg er voor dat de politiekers is opdraaien voor hun beslissingen en niet wij. Hier is een goede hervorming. Ne politieker dien 20 jaar heeft gewerkt (wat jullie doen is NIET werken)en niet ligt te slapen kan mss een pensioen krijgen de rest niet want jullie hebben jullie zak al genoeg gevuld op onze rug. Het word hoog tijd dat ze hier is een stel kloten gaan krijgen en het spel hard gaan spelen. Die pippo’s in brussel zitten toch maar te lachen met ons. Word is wakker.

  1. mijn leraar zei ooit “De Vlaamse leeuwenmoed is als die van de schapen , veel geblaat en weinig wol” Het zal niet snel veranderen. Zeker wanneer de huidige jongere bevolking die zéér egocentrisch en materialistisch is opgevoed voor de liberale ideeên stemt. Ze beseffen niet dat ze daarmee hun eigen valkuil aan jet graven zijn;. De tijden zijn nog te goed.

 34. Ik heb mijn rustpensioen al opgenomen op ,60 na 45 jaar loopbaan, gaat mijn en ontvang nu 1421 euro, krijg ik dan ook meer ?

 35. Hoe zit het met de mensen die op latere leeftijd in België zijn komen wonen en werken? In Nederland heb ik geen recht, toen zorgde in voor de kinderen. Na de verhuis naar België is mijn partner is overleden en alle pensioen tegoeden afgekocht. Na de dood van mijn man in 2018 moest ik voltijds gaan werken (in de zorg), want een weduwepensioen kreeg ik niet, omdat de leeftijdsgrens 46.5 jaar is. Ik was een half jaar te jong.
  Dus haal ik die 20 jaar maar net. Dan moet ik niet ziek vallen. En wat als ik de 20 jaar net niet haal? Dan krijg ik niks ofzo?

 36. Ik ben naar België gekomen in 2000, en in 2028 ga ik op pensioen, ik heb hiervan 27 jaar effectief voltijds gewerkt. Krijg ik ook het minimum pensioen? Dit is me niet duidelijk.

 37. pensioen het kalf is reeds verdronken . de grootste meerkost voor pensioenen zal liggen in het feit dat men
  zelfstandigen gaat gelijkschakelen met werknemers (arbeiders, bedienden) zelfstandigen hebben uiteraard ook betaald maar minder rmz % aangezien ze beraden worden door boekhouders , fiscalisten . iemand zal dit moeten betalen . het is een kwestie van prioriteiten waar de overheid het geld wil aan uitgeven (pensioenen of andere zaken ). sociale partners zullen toch een keertje moeten wakker worden en constructieve voorstellen doen voor de aangesloten leden en druk uitoefen op hun respectievelijke voorkeurs partijen anders zullen de werknemers weer het gelach betalen . nu is het reeds waarschijnlijk te laat maar in de toekomst zal men hopelijk een front vormen met alle sociale partners en zo meer druk uitoefen op dit “wan” beleid

 38. Het is de afschaffing van een en het gewaarborgd minimumpensioen, deze afschaffing word verzwegen en verbloemt. Heden hebben burgers recht op een gewaarborgd pensioen vanaf 0 arbeidsjaren en dit word nu veranderd naar het pas recht op hebben na 20 arbeidsjaren.

  Resultaat van de deze afschaffing is dat je geen vrij gepensioneerd leven meer kan leiden omdat je dan afhankelijk bent van IGO ocmw en je kan dus niet meer gaan en staan waar je wilt (je mag bijvoorbeeld dan nog maar 1 maand per jaar de grens over naar het buitenland, en je moet alles verantwoorden en aangeven wat je doet (je krijgt dan een soort leef-loonachtig vervangingspensioen), een omgeving waar je echt niet in wilt zitten en waar je fysiek en psychologisch aan onderdoor gaat.

 39. Wat te denken van iemand die 30 jaar als verpleegkundige heeft gewerkt, slachtoffer wordt van een auto ongeval en daarna niet meer aan de bak kan omdat ie als minderwaardig of te duur i.v.m anciënniteit wordt beschouwd. Ook de VDAB doet hierbij zijn duit in het zakje en vind dat ie te hoog is geschoold en zelf maar zijn plan moet trekken op sollicitatievlak en jaagt de persoon op. Bijscholing wordt geweigerd als VDAB begeleiding tenslotte de persoon een baan in een kringloopwinkel (sociale arbeidscircuit!) aanbiedt reageert de verpleegkundige dat ie na zijn ongeval nog een universitaire graad heeft behaald op eigen kracht en het niet pikt . Uiteindelijk schakelt men na 20 jaar dan toch de VDAB controle arts in. Twee weken later krijgt het slachtoffer het verdict dat VDAB al zijn middelen van het rolscenario heeft uitgeput en geen begeleiding meer kan (= wil) voorzien. De persoon wordt op non actief geplaatst voor hen. Wat is nu het gevolg? Door de lage lonen van de verpleegkundige doorheen de jaren en de lagere lonen van de interimjobs ligt haar/zijn wettelijk pensioen op €1650 ! Dit terwijl de geïmmigreerde vrouw (Filipijnse) van een vriend na exact 20 jaar werken van de ene dag op de nadere is gaan stempelen omdat ze wist dat ze een minimumpensioen zou hebben dat….. nu €1680 zou gaan bedragen!
  Leve ons vrije Belgiekske en zijn sociale vangnet. Leve de fake democratie!! Voor… nieuwkomers althans. En wij? Wij dan maar schrikken van het succes van de opkomende extreem rechtse partijen!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook x

De Nieuwe Werker

FREE
VIEW