Nieuws

Gaat jouw bedrijf dit jaar aan de slag met kortere voltijdse werkweek?

Gaat jouw bedrijf dit jaar aan de slag met kortere voltijdse werkweek?

Experimenten met de kortere werkweek of werkdag wijzen op positieve gevolgen voor mens en milieu. Belgische bedrijven kunnen nu ook instappen in een pilootproject voor arbeidsduurvermindering.

De Brit John Maynard Keynes was dé toonaangevende econoom van de voorbije eeuw. Toen hij in 1930 in Madrid een lezing gaf over de economische vooruitzichten voor zijn kleinkinderen voorspelde hij één grote tendens voor de 20ste eeuw: de forse inkorting van de werktijd. Stijgende welvaart en productiviteit maakten volgens de econoom de kortere werkweek onvermijdelijk.

De droom van Keynes is terug van nooit weggeweest. De federale regering wil de voordelen van de kortere voltijdse werkweek in kaart brengen. Doorheen 2024 is het de bedoeling dat tientallen bedrijven in de Belgische private sector gedurende zes maanden experimenteren met werktijdverkorting. Bedrijven nemen deel op vrijwillige basis. De vorm van arbeidsduurvermindering is daarbij vrij te bepalen: de vierdagenweek, kortere werkdagen (bv. zesurendag) of via andere formules.

Het experiment moet inzichten verschaffen over de impact op factoren als stress, productiviteit, pendelgedrag en het aantrekken/behouden van personeel, maar ook op milieu en werkgelegenheid. De wetenschappelijke opvolging gebeurt door het Federaal Planbureau en de faculteit Economie van de UGent.

Logisch vervolg

Het ABVV hoopt dat de experimenten het debat over de kortere voltijdse werkweek een duwtje in de rug geven.

Olivier Pintelon is adviseur op de studiedienst van de socialistische vakbond en legt zich al jaren toe op het thema van arbeidsduurvermindering. Hij schreef er zelfs een boek over, “De strijd om tijd”.

“Al sinds de jaren ‘80 ijveren we voor een voltijdse werkweek van 32 uur, met loonbehoud en met bijkomende aanwervingen. Voor verdere collectieve werktijdverkorting zijn er verschillende overtuigende argumenten. Om te beginnen ligt de kortere werkweek gewoon in de loop van de geschiedenis. Werknemers worden jaar na jaar productiever. Aangezien we steeds meer welvaart produceren per gewerkt uur, is werktijdverkorting met loonbehoud perfect mogelijk. In de vorige eeuw zagen de achturendag, de vijfdagenweek en het betaald verlof het daglicht en dat allemaal … zonder een Belgische frank in te leveren.”

Gelijkheid v/m

“Ten tweede bevordert een kortere voltijdse werkweek de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Veertig percent van de Belgische vrouwen werkt deeltijds, enerzijds om werk en gezin te combineren, anderzijds omdat ze geen voltijdse job aangeboden krijgen. Een lagere voltijds norm van 32 uur transformeert dat deeltijds werk naar voltijds werk met bijhorend voltijds loon en volwaardige sociale rechten.”

Olivier Pintelon: “De productiviteit gaat omhoog, werktijdverkorting met loonbehoud is dus perfect mogelijk”

“Ten derde is de manier waarop we nu onze arbeidstijd organiseren niet houdbaar. Ondertussen zijn er in ons land al bijna een half miljoen langdurig zieken. In die groep veel oudere werknemers, arbeiders met belastend werk en vrouwen met stressgerelateerde aandoeningen zoals burn-out. Een voltijdse 32-urenweek maakt de hele loopbaan behapbaar en moet vermijden dat het aantal langdurig zieken aangroeit.”

“Tot slot draagt een korte voltijdse werkweek bij tot een betere verdeling van het beschikbare werk. Het biedt onvrijwillige deeltijders de mogelijkheid om extra uren te kloppen en creëert kansen voor het half miljoen werkzoekenden in ons land.”

Buitenlandse experimenten

Voorstanders van collectieve arbeidsduurvermindering maken zich sterk dat de positieve effecten zwaarder zullen doorwegen dan eventuele verhoogde (loon)kosten. In het buitenland lijken experimenten met de kortere werkweek of werkdag alvast positief uit te draaien.

In Zweden gaat de (lokale) publieke zorgsector aan de slag met de 30-urenweek. In het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal zijn er dan weer er grootschalige experimenten met de vierdagenweek. Werknemers blijken steevast gezonder, beter gefocust en ook het aantrekken en behouden van personeel blijkt vlotter te gaan.

Bedrijven die interesse hebben om aan dit experiment mee te werken kunnen zich melden bij het Federaal Planbureau (bij mevrouw Maritza López-Novella, mln@plan.be). Deelnemende bedrijven zullen ook kunnen kiezen voor begeleiding door (betalende) consultancy.

Meer info op https://www.4dayweek.be/

Geïnteresseerde bedrijven en organisaties zijn welkom op de volgende webinar van het Federaal Planbureau begin februari. Stuur een mailtje naar Maritza López Novella  via mln@plan.be.

Tips voor syndicale delegaties

Experimenten met collectieve arbeidsduurverkorting met loonbehoud schenden de geldende loonnorm (0%) niet.

Er bestaat een steunmaatregel voor bedrijven die op permanente wijze de werkweek collectief inkorten. Ze krijgen gedurende een aantal kwartalen een korting op de patronale RSZ-bijdrage. Een bedrijf dat bijvoorbeeld collectief de vierdagenweek invoert, ontvangt 4 kwartalen een korting van €1000 per betrokken werknemer en 12 kwartalen een korting van €400 per betrokken werknemer. De arbeidsduurverkorting kan daarbij toegepast worden op alle personeelsleden, maar ook op een bepaalde personeelscategorie, zoals de ploegenarbeiders of de oudere werknemers.

Een collectieve verkorting van de werkweek gaat gepaard met een wijziging van het arbeidsreglement en wordt vaak ingevoerd via bedrijfscao. Als syndicalist zit je dus mee aan de onderhandelingstafel. Het is in de regel de ondernemingsraad die beslist over het arbeidsreglement. Waak erover dat de kortere werkweek niet leidt tot een verlies aan rechten. Denk daarbij aan gedeeltelijk loonverlies of het recht op pauze dat dreigt te vervallen bij een kortere werkdag.

Facebooktwitter

One thought on “Gaat jouw bedrijf dit jaar aan de slag met kortere voltijdse werkweek?

  1. Wanneer gaan zwaar beroep in privë sector terug op tafel komen ivm pensioen!!!! Heb 33j 3 posten gedaan en ben op en blijven maar uitstellen!!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook x

De Nieuwe Werker

FREE
VIEW