Belangengroepen lobbyen om graaiflatie te negeren

Graaiflatie bestaat. Er zijn aanzienlijk wat aanwijzingen dat hebzucht één van de factoren is geweest die de inflatie de afgelopen jaren heeft gedreven.