Is inflatie nu goed of slecht?

Een beetje inflatie is goed voor de economie, zo zeggen economen, maar het moet niet te gek worden. Plots stijgende inflatie is een vervelend fenomeen voor gezinnen en consumenten. De rekeningen moeten immers betaald worden.